Seco materialegrupper For beregning
af effektforbrug
Stål Rm (N/mm2) kc 1.1 mc
1 Meget bløde og klæbende stål.
Kulstoffattige og hel ferritiske stål.
<450 1350 0.21
2 Automatstål med lav kulstofindhold.
Stål beregnet til automatdrejebænke - dog ikke rustfrit automatstål.
400<700 1500 0.22
3 Maskinstål, ulegeret kulstofstål.
Ulegeret stål med lavt til middelhøjt kulstofindhold. (<0.5%C)
450<550 1500 0.25
4 Ordinære, legerede stål. Lavtlegeret stålstøbegods.
Normal, middelhårdt sejhærdningsstål. Højlegerede kulstofstål.
(>0.5%C) Ferritisk og martensitisk, rustfrit stål.
550<700 1700 0.24
5 Ordinære værktøjsstål.
Hårdere sejhærdningsstål.
Martensitisk, rustfrit stål.
700<900 1900 0.24
6 Vanskeligt værktøjsstål.
Højlegeret stål med stor hårdhed.
Martensitisk, rustfrit stål.
900<1200 2000 0.24
7 Vanskelige højstyrkestål.
Hærdet stål fra grp. 3-6.
Martensitisk rustfrit stål.
>1200 2900 0.22
Rustfrit stål
8 Letbearbejdelige, rustfrie stål.
Rustfrie automatstål.
Calsium-berigede, rustfrie stål.
1750 0.22
9 Middelsvære, rustrfie stål.
Austenitisk og duplex.
1900 0.20
10 Svært bearbejdelige, rustfrie stål.
Austenitisk og duplex.
2050 0.20
10c Meget vanskeligt, rustfrie stål.
Austenitisk og duplex.
2150 0.20
Støbejern
12 Ulegeret støbejern med middelhøj hårdhed.
Gråt støbejern.
1150 0.22
13 Lavtlegeret støbejern med lav hårdhed.
Aducergods, SG-jern.
1225 0.25
14 Middelhårdt, legeret støbejern.
Middelvanskeligt aducergods, SG-jern.
1350 0.28
15 Svært bearbejdeligt, højtlegeret støbejern.
Vanskeligt aducergods, SG-jern.
1470 0.30
Andre materialer
16 Automatstål, ikke-jernholdige.
Aluminium <16% Si.
Messing, Zink, Magnesium
700 0.25
17 Ikke-jernholdige materiale.
Aluminium >16% Si.
Al-bronce, Cupro-Nikkel.
700 0.27
20 Nikkel Kobolt og jernbaserede supleg.<30 Rc.
Incoly 800, Inconel 601, 617, 625. Monel 400.
2600 0.24
21 Nikkel Kobolt og jernbaserede supleg.>30 Rc..
Inconel 718, 750-X, Monel K-500.
3300 0.24
22 Titan-baserede leg..
Ti-6A1-4V.
1450 0.23
kc1.1-værdier ved 0º spånvinkel. For spånvinkler reduceres kc1.1-værdier 1% for hver grad,
spånvinklen øges - og vice versa. Bemærk at Rm-værdien kun tjener til at vælge den rette materiale-gruppe,
når materialet er behandlet ved valsning, trækning, varmebehandling eller andet som øger materialets styrke.

Opdateret