DISAMATIC® automatisk form og støbemaskine

Det danske firma DISA introducerede I 1964 DISAMATIC®, en automatisk form og støbemaskine.
DISAMATIC® er markedsførende inden for området og der er produceret mere end 1200 anlæg hvoraf hovedparten stadig er i funktion i mere end 60 lande.
DISAMATIC® består af en række enheder, som udfører hver sin delproces,
omfattende formning, ilægning af kerner, fremføring af formene og afkøling af disse efter støbning.
DISAMATIC® har skabt nye normer for produktionskvalitet, hastighed, pladskrav, betjening, sikkerhed og arbejdsmiljø.Princippet i DISAMATIC®


Automatisk kerneilægning
1 2 3
4 5Præcisions transportør til forme
1 2 3
4 5 6
Efter fremstillingen, og under støbning/størkning, føres formene ad et
præcisions transportbånd, det sikre at formene stå fuldstændig i samme
niveau for at undgå forskydninger mellem formhalvdelene.


Udtagning og rensning af emnerEmner fremstillet på DISAMATIC®


Opdateret