Skæredata.

Diameter (D)D = emnets diameter.Skærehastighed (Vc)
Omdrejninger (n)


 
 Skærehastighed og omdrejningsformel
   m/min     Omdr/min
Eksempel:

Vc= 215 m/min
D = 160 mmHerunder kan du beregne omdrejningstallet

Indtast skærehastighed Vc =
Indtast diameter D =Tilspænding i mm/omdr. (f)Den maksimale tilspænding, afhænger af
forskellige parametre.

Motorens effekt.
Stabilitet (maskine, opspænding).
Materialet der skal bearbejdes.
Vendeskærets form og størrelse.
Spånbryder.
Kvalitet og indstillingsvinkel.
Overfladeruhed.

Tilspændingen skal være mindre end næseradius
maksimal 0.5 x næseradius.
En for lille tilspænding kan give dårlig spånbrydning
og forkorte standtiden på værktøjet.


Overfladeruhed ved drejning (Ra).

En stor næseradius producerer normalt en bedre overflade.
I tabellen herover er de maksimale tilspændinger
for en specifik Ra-værdi.
Følgende formel kan bruges til udregning af Ra værdier <3.2


rε = næseradius


Indtast tilspænding f=
Indtast næseradius rε=
Resultater større end 3.2 er for unøjagtige.

Spåndybde (ap).

Den maksimale spåndybde afhænger af
forskellige parametre.

Motorens effekt.
Stabilitet (maskine, opspænding).
Materialet der skal bearbejdes.
Vendeskærets form og størrelse.
Næseradius
Spånbryder.
Kvalitet og indstillingsvinkel.

Spåndybden skal være større end næseradius
.


Spånvolumen. (Q)


Herunder kan du beregne spånvolumen i cm3/min

Indtast skærehastighed Vc =
Indtast tilspænding i mm/omdr. f =
Indtast spåndybde ap =


Effektforbrug. (Pc)


Effektforbruget varierer med værktøjets geometri, spåndybde, spånbredde,
skærehastighed, og det Materialet der skal bearbejdes.
En ca. værdi i Kilowatt kan beregnes efter formlen:


Herunder kan du beregne effektforbruget i kW.

Indtast skærehastighed Vc =
Indtast tilspænding i mm/omdr. f =
Indtast spåndybde ap =

Spåndannelse i stål.

Flow zone.

Når platten går i indgreb med emnet stoppes materialet oven over platten
og materialet tvinges ud over platten, der er dannet en spån.
På grund af friktionen mellem platten og spånen opvarmes materialet kraftigt,
der opstår en såkaldt flow zone. I flow zonen er materialet næsten flydende
og virker smørende.
For at denne tilstand kan opnås skal skærehastigheden være tilstrækkelig høj.


Spåndybder/tilspændinger.

Spåntyper ved forskellige spåndybder/tilspændinger.
Kommaspåner, i midten af diagrammet, er at foretrække.


Kommaspåner.
Spånen brækker af sig selv.

Bedste metode.
Spånen brækker mod holder/platte.

Bør undgås, kan skade platten.
Spånen brækker mod emnet.

Bør undgås, kan påvirke emnets
kvalitet og spåner kan lande i
skærezonen mellem emne og platte
med havari til følge.
Ukontrollerede lange spåner skal undgås da de hurtig kan vikle sig
omkring emne/platte og føre til havari.


Spåndybde.

Spåndybdens indflydelse på spånen.


Varmeudvikling.

Varmeudvikling i emne/spån/platte
ved korrekt skærehastighed.
Varmeudvikling i platte
ved korrekt skærehastighed.


Varmefordeling.

Varmefordeling emne/spån/platte
ved korrekt skærehastighed.


Problemløsning.

Vibrationer Dårlig overflade
 • Forbedre stabiliteten på værktøj og emne.
 • Reducer skærehastigheden.
 • Øg tilspændingen.
 • Reducer spåndybden
 • Vælg en mere letskærende spånbryder.
 • Vælg en mindre næseradius.
 • Reducer tilspændingen.
 • Øg skærehastigheden.
 • Brug køling.
 • Forbedre stabiliteten på værktøj og emne.
 • Vælg en mere letskærende spånbryder.
 • Vælg en større næseradius.


Spånbrydningsproblemer.

For lange spåner For korte spåner
Øg tilspændingen.
Vælg en anden spånbryder.
Reducer tilspændimgen
Vælg en anden spånbryder.

Dårlig standtid


Skærebrud
Reducer tilspændingen.
Reducer spåndybden.
Vælg en sejere kvalitet.
Vælg en sejere spånbryder.
Vælg et tykkere vendeskær.
Udflisning
 
Reducer tilspændingen.
Vælg en sejere kvalitet.
Vælg en sejere spånbryder.
Minimer vibrationerne.
Spånhamring
 
Ændre tilspændingen.
Ændre spåndybden.
Brug en holder med en
anden indstillingsvinkel.
Flankeslitage
 
Reducer skærehastigheden.
Vælg en slidstærkere kvalitet.
Grubeslitage
 
Brug køling.
Vælg en slidstærkere kvalitet.
Reducer skærehastigheden.
Reducer tilspændingen.
Stråleslitage
 
Reducer skærehastigheden.
Reducer tilspændingen.
Vælg et værktøj med
mindre indstillingsvinkel.
Plastisk deformation
 
Brug køling.
Vælg en mere slidstærk kvalitet.
Reducer skærehastigheden.
Reducer tilspændingen.
Kamsprækker
 
Brug rigeligt med kølevæske,
alternativ afbryd køling.
Reducer skærehastigheden.
Reducer tilspændingen.
Løsægdannelse

Video
Øg skærehastigheden.
Arbejd uden køling.
Øg tilspændingen.
Vælg en mere letskærende
spånbryder.
Opdateret