Skæredata.

 Diameter (D)


   Antal tænder (z)

 
Fræseren har 6 tænder. z = 6Skærehastighed (Vc)
Omdrejninger (n)


 
 Skærehastighed og omdrejningsformel
   m/min     Omdr/min
Eksempel:

Vc= 215 m/min
D = 160 mmHerunder kan du beregne omdrejningstallet

Indtast skærehastighed Vc =
Indtast diameter D =Tilspænding i mm/min (Vf)
Tilspænding i mm/omdr. (f)
Tilspænding i mm/pr. tand (fz) 
 Tilspændingshastighed
vf = n x z x fz
vf = n x K x fz
mm/min f = z x fz
f = K x fz
 mm/omdr.


Eksempel:

 n= 428
 z = 7
 fz= 0.21 mm
 f = 7 x 0.21 = 1.47 mm/omdr.
 vf = 7 x 0.21 x 428 = 629 mm/min

Herunder kan du beregne tilspændingen (mm/min)

Indtast omdrejninger n =
Indtast antal tænder på fræseren z =
Indtast tilspænding pr. tand fz =


Effektiv antal tænder/spiraler (K).

  Det effektive antal tænder/spiraler bruges
til at udregne tilspændingshastighed (vf) og
tilspænding pr. omdrejning (f).
For de fleste fræsere er det effektive antal
tænder/spiraler lig med antal tænder/spiraler (z),
men for enkelte af fræserne er K mindre end
antal tænder/spiraler.

Eksempel:
En skivefræser med 12 tænder (z=12)
Effektiv antal tænder 6 (K=6)
Der er 6 skær på den ene side og 6 overlappende
skær på den anden side for at give total bredden ap
K=6
   


Skærebredde (ae).

(Radial spåndybde)
     
Planfræsning Sporfræsning Sidefræsning


Skæredybde (ap).

(Aksiel spåndybde)
 
 Gennemsnitlig spåntykkelse (hm).


 
Spåntykkelsen ved fræsning varierer og kan være vanskelig at fastslå.
Det er derfor mere praktisk og repræsentativ at arbejde med den gennemsnitlige spåntykkelse (hm).
Ved planfræsning med hele fræseren i indgreb (indgrebsvinkel ωe =180°    Indgerb ae/D=100%) kan middelspåntykkelsen (hm) sættes lig med tilspændingen  pr. tand (fz)  
Den gennemsnitlig spåntykkelse beregnes efter formlen: 
Ved sideskærsfræsning varierer spåntykkelsen afhængelig af indgrebsvinklen (ωe).
Indgrebsvinklen (ωe) er afhængelig af fræserdiameteren (D) og spåndybden (ae).
For en optimal udnyttelse af maskinen, værktøjet og for at opnå en tilfredsstillende
overfladeruhed må beregningen af tilspænding pr. tand (fz) tage udgangspunkt
i den gennemsnitlige spåntykkelse (hm).
Tilspændingen pr. tand skal således sættes op for at bibeholde den gennemsnitlige spåntykkelse,
der er også muligt at øge skærehastigheden og bibeholde samme standtid.

Seco findes tabeller og programmer til at foretage beregningerne.  Indgrebsvinkel  (ωe)
   
 Fræserens skæreægvinkel  (κ)
   Spånvolumen (Q).

 
Formlen for udregning af spånvolumen:  


Herunder kan du beregne spånvolumen
Indtast skærebredde ae =
Indtast skæredybde ap =
Indtast tilspænding (mm/min) Vf =Effektbehov (Pc)  Den nødvendige effekt varierer med værktøjets geometri, spåndybde, spånbredde,
skærehastighed, og det Materialet der skal bearbejdes.
Klik her for at se formlerne.

Problemløsning.Vibrationer
Dårlig overflade finish
 
 •  Forbedre stabilitet på fræser og emne.
 •  Ændre fræserens placering.
 •  Minimer værktøjsudhæng.
 •  Reducer skærehastigheden.
 •  Øg tilspændingen.
 •  Reducer spåndybden.
 •  Forbedre stabilitet på fræser og emne.
 •  Minimer værktøjsudhæng.
 •  Reducer tilspændingen.
 •  Øg skærehastigheden.
 •  Anvend kølevæske.
 •  Anvend sletskær.


Dårlig standtid


Hurtig flanke slid
Reducer skærehastigheden.
Øg tilspændingen
Anvend medfræsning
 
Hurtig stråleslitage Reducer skærehastigheden
Øg tilspændingen
Øg spåndybden
Anvend medfræsning
Ændre fræserens placering
 
Udflisning Øg skærehastigheden
Reducer tilspændingen
Anvend medfræsning
Forbedre spånafgang
Ændre fræserens placering
Reducer værktøjsudhæng
Forbedre stabilitet
 
Kamsprækker Reducer skærehastigheden
Reducer tilspændingen
Undlad kølevæske
Ændre fræserens placering
 
Løsæg/Påsvejsning Øg skærehastigheden
Øg tilspændingen
Undlad kølevæske
Anvend medfræsning
Ændre fræserens placering

Opdateret