Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

SG - jern

 

SG- jern er en forholdsvis ny støbejernstype som får sin udbredelse efter 1950. SG- jern ligner meget gråt støbejern, men er fremstillet af renere råmaterialer, svovlindholdet skal være under 0.02%. I modsætning til gråt støbejern, hvor grafitten findes som lameller er grafitten i SG-jernn kugleformet. Under aftapningen tilsættes magnesiumlegeringer der kan indeholde nikkel eller silicium, det er denne tilsætning der får grafitten til at danne kugler ved størkningen. Grundmassen i SG-jern kan bestå af ferrit, ferrit/perlit eller perlit. Ved at varierer indholdet af silicium kan man opnå den ønskede grundmasse. SG-jerns mekaniske egenskaber er næsten lig ståls, det skyldes først og fremmest grafittens kuglefacon. Emner der før blev fremstillet ved sænksmedning kan med fordel støbes i SG-jern.

Du kan læse mere om SG-jern på støberiet DANIA A/S hjemmeside under Teknisk info

  SG-mikro.jpg 

Ventil fremstillet af
gråt støbejern 
Ventil fremstillet af
SG-jern  
  

 

 Mikrofoto af SG-jern