Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Modulsystemet

Modulsystemet er udviklet for at begrænse antallet af forskellige størrelser
fortandinger og for at opnå ensartethed i fremstillingen.

Modulsystemets grundlæggende størrelse er modulet, der betegnes m og angives i mm.


Tanddeling

Tanddelingen foretages på rullecirklen = delecirklen.

Delecirklens diameter betegnes d0.

Delingen er det stykke en tand og et tandmellemrum optager.
Delingen betegnes t.

Tandantallet betegnes z.


Modulberegninger

Tandhjulets modul  x  tandantal  =  delediameter    ( m  x  z =  d0)

 

Modulnumre
I modulsystemet er der 41 moduler med hver 8 fræsere
De mest anvendte ligger mellem 1,5 og 16

0,3    0,4     0,5    0,6    0,7    0,8    0,9   
1 1,25 1,5 1,75
2 2,25 2,5 2,75
3 3,25 3,5 3,75
4 4,5
5 5,5
6 6,5
7 8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 20 22 24 27 30

 

Tandhjulsfræsere

 

 Tandhjulsfræser


Tandhjulsfræsere er opdelt i numre

Inden for hver modul er der 8 numre,
hver nummer dækker tandhjul med et hvis antal tænder.

Nummer fra - til - tænder
1 12 13
2 14 16
3 17 20
4 21 25
5 26 34
6 35 54
7 55 134
8 135 300

 

Tandstænger

Tandstænger kan fræses med fræser nr. 8 der har retlinede tandflader.
Ved fræsning af tandstænger er 1 deling på tandstangen = modulet x π
Indgrebsvinklen er 14.5º - 15º - 20º afhængig af hvilket system der bruges.

 

Normal fortandingsprofil
Vist i naturlig størrelse ved en skærmopløsning på 1024 x 768

modul-1.jpg