Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Geometriske Produktspecifikationer

 

Hvad er GPS         Hvorfor bruge GPS         GPS-matrix system
introduktion og orientering
 

 

Hvad er GPS

GPS-systemet er den nye værktøjskasse, som du skal have til rådighed, når du skal tolerancesætte en tegning - eller når du skal læse og forstå en tegnings tolerancekrav.

GPS-systemet er populært sagt et symbolsprog, med hvilket man kan udtrykke krav til geometriske egenskaber i mekaniske emner.

GPS er den eneste måde man kan sikre en fulstændig og entydig tolerancesætning.

Tolerancesætning af arbejdstegninger for mekaniske emner foregår med fire forskellige typer geometriske karakteristika og tilhørende tolerancer. De fire tolerancetyper er i dag integreret og koordineret i GPS-systemet (Geometriske Produktspecifikationer):
· Dimensioner og dimensionstolerancer (lineære dimensioner og vinkel dimensioner)
· Geometriske tolerancer (form, retning, beliggenhed og kast)
· Overfladebeskaffenhed [Ruhed (R-profil), Bølgethed (W-profil) og P-profil]
· Kanter og hjørners egenskaber

GPS-matrix systemet er i dag det officielle internationale værktøj til tolerancesætning. Mere end 50 lande har siden 1992 arbejdet sammen for at harmonisere, forny og forbedre de gamle systemer. GPS ideen er dansk. Danmark har da også lederskabet af den tekniske komité i ISO (ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product specifications and verification), der har fået denne opgave pålagt. GPS systemet er beskrevet i DS/EN/CR ISO 14638 m. dansk tillæg.

 

 

Hvorfor bruge GPS

Mangelfuld eller dårlig tolerancesætning tvinger konstruktøren til at anvende betydelig mindre tolerancer, end det ellers var nødvendigt, for at sikre emnets eller produktets funktion. Mindre tolerancer kan kun betyde højere fremstillingsomkostninger.

Erfaringsmæssigt er de mangelfuldt eller forkert tolerancesatte arbejdstegninger også årsag til en masse kostbare problemer og stridigheder mellem ordregiver og underleverandører.

For at kunne lave en entydig tegning - eller for at kunne læse og forstå den - skal man altså ikke kun kunne GPS-sproget, dvs. kende alle symbolerne og deres detaljerede betydning, men tegningens tolerancesætning skal også bygges op på en helt ny og anderledes måde.

GPS er den eneste måde man kan sikre en fulstændig og entydig tolerancesætning.

Derfor er det vigtigt for operatørerne i produktionen at kunne forstå symbolerne, måleteknikken og filosofien bag GPS-systemet, som er den første gennemgribende opdatering og modernisering af den måde, tolerancesætning af mekaniske emner skal foregå på.

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her