Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Trækprøve

 

Resultatet af trækprøven giver oplysninger om materialets styrke samt dets sejhed, det har også betydning for bedømmelse af skærbarhed og koldbearbejdelighed.


Materialets brudstyrke:
Betegnes Rmt og er den største trækspænding materialet kan tåle før der opstår brud. Måles i N/mm2


Materialets flydespænding (elastisitetsgrænse):
Betegnes Re og er den største trækspænding materialet kan tåle inden den får en blivende deformation. Måles i N/mm2


Brudforlængelse:
Betegnes A5 eller A10 og er forlængelsen lige før bruddet indtræffer. Måles i %.
 


Kontraktion eller indsnørring:
Betegnes Z er et tal der angiver hvor mange procent tværsnitarealet på prøveemnet er forminsket med.

traekprovemaskine.jpg
Trækprøvemaskine

 

Prøvestænger
Prøvestænger kan fremstilles som runde, kvadratiske eller rektangulærer.
Målelængden Lo er normal standardiseret til 50 eller 100mm

Prøvestængernes tværsnitareal S0 udregnes efter formlerne:
For runde stænger: S0 = ¼  x  π  x  d02
For firkandtede stænger: S0 = a x b

Målelængden L0:
For runde stænger: L0 = 10 x d0 (10:1)
                          eller L0 =   5 x d0 (5:1)

For firkandtede stænger: L0 = 11.3 x √a x b (10:1)
                                    eller L0 = 5.65 x √a x b (5:1) 

 

do = prøvestangens diameter i mm
Lo = målelængde før træk
Lu = målelængde før brud
ΔL = længdeudvidelse i mm = Lu-Lo

Z = Kontraktion (indsnørring) i %
A = brudforlængelse i %

 

Trækprøvediagram af ulegeret stål.

Her er materialet inden for elastisitetsgrænsen.
Emnet virker som en fjeder, hvis belastningen fjernes vil emnet få sin oprindelige længde.
Her forlænges emnet, medens kraften skiftevis stiger og falder. Dette er karakteristisk for ulegeret stål.
Emnet begynder at få en blivende forlæmgelse.
Der sker en stor forlængelse af emnet samtidig med at det bliver tyndere.
Emnet har fået en permanent forlængelse. Materialet når her sin maximale trækstyrke. Der opstår mange dislokationer i materialet, disse kan dog fjernes ved en varmebehandling.
Materialet indsnørres kraftig, emnet bliver meget tyndere. Emnets areal bliver mindre og kraften falder.
Til slut bryder stangen i to dele.


 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her