Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Boremaskinens tilbehør

Følgende er omtale:
Skruestik.
Borepatron.
Morsekonus.

Hurtigskiftepatron.
Gevindskæreapparat.

Flerspindlet borehoved.
Pendlende holder.

 


Skruestik
ti-skruestik.jpg
Hjælpeskruestikken (parallelskruestik) benyttes ofte ved boring.
Skruestikken kan fastgøres til boremaskinens plan.
Den faste kæbe er forsynet med vandrette og lodrette V-spor der sikre en god fastspænding af emnet.
Til mere krævende borearbejde findes andre skruestiktyper.

 


Borepatron
Borepatronen bruges til opspænding af værktøj med cylindrisk hals.


Borepatron med nøgle til fastspænding. 
ti-borepatrom2.jpg
 Borepatron der kan fastspændes uden nøgle.

Morsekonus.

Spindlen i en boremaskine har en konisk udboring en såkaldt Morsekonus (MK),
der anvendes til fastgørelse af værktøjet.


Værktøj med Morsekonus opsat i boremaskinens spindel. 


Til nedtagning af værktøj anvendes
en uddriver (borekile). 

ti-konus-patron.jpg
Dorn med morsekonus til borepatron. 
ti-konus-morse.jpg
Morsekonus formindsker.
Kan f.eks. formindske en MK3 til en MK2. 
ti-konusforlaenger.jpg
Udvendig MK2 indvendig MK3. 

Hurtigskiftepatron.

ti-hurtigskifter.jpg
Arbejder man med flere værktøjer i samme hul kan man med fordel anvende en hurtigskifter patron.
Værktøjsskift kan ske uden at stoppe omdrejningerne. 

 


Gevindskæreapparat.

ti-gevindskaerehoved.jpg


Ved gevindskæring i boremaskine er det en fordel at anvende et gevindskæreapparat.
Gevindskæreapparatet skal indstilles efter den størrelse tap der anvendes,
en friktionsanordning vil da sikre tappen mod haveri.
Gevindskæreapparatet er i nogen grad selvcentrerende (finder selv midten af huldet).
Ved revasering køre gevindskæreapparatet med dobbelt hastighed.
Ikke alle gevindskæreapparater er ens, læs brugsanvisningen før brug.

 


Flerspindlet borehoved.

ti-flerspindlet-hoved.jpg
 
ti-flerspindlet-hoved3.jpg
 

Borehoved med 3 spindler.

Ved serieproduktion kan det ofte være en fordel at lave flere operationer på en gang.
Med et flerspindlet borehoved kan man lave fra 2 til over 10 operationer.
Hver spindel i borehoved kan indstilles individuel (tegning til venstre).
 

 


Pendlende holder.


En pendlende holder bruges altid ved rivning (rivalhul).
Holderen er selvcentrerende (finder selv midten af huldet).
Holderens pendling (udslag) kan stilles.