Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kopiapparat

Til fremstilling af mange ens og vanskelige emner kan man med fordel benytte et kopiapparat.
Kopiapparatet kan være hydraulisk, pneumatisk (med trykluft) eller elektrisk styret.
På kopiapparatet sidder der en føler som kører på en master der styrer kopislæden.
Kopislæden er monteret på tværslæden.

tl-kopi2.jpg 

Skitse af kopiapparat 

tl-kopi1.jpg

Hydraulisk kopiapparat på en Mazak drejebænk