Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Spiralfr├Žsning

Spiralfræsning bruges til at fræse skrueformede spor.

Spiralfræsning er en kombination af en langsgående og en roterende bevægelse.
Med fræserplanets tilspænding opnås den langsgående bevægelse og den roterende opnås med delehovedet.
Fræserplanets bevægelse overføres via en tandhjulsudveksling til delehovedet.
Tandhjulsudvekslingen bestemmer spiralstigningen, denne kan udregnes eller slås op i en tabel.


  Ved opstilling af tandhjul til spiralstigning under 60 mm. forbindes slædens tilspændingsaksel med delehovedets hovedaksel ( figur 7) snekken skal kobles fra snekkehjulet. 
  Ved opstilling af tandhjul til spiralstigning over 60 mm. forbindes slædens tilspændingsaksel via delehovedets snekke og snekkehjul til hovedakslen (figur 8). Deleskiven skal være koblet fri.

Beregning af vekselhjul:

Formel:

Fræserbordets spindelstigning SM er 10 mm.


Stigninger over 60 mm.

SM = 10 x 40 = 400 mm

Eksempel:
Fræsning af et skrueskåren tandhjul med 25 tænder og en stigningsvinkel på 25º

Opspænding på langdorn, fræserbordet drejes i en vinkel svarende til det skrueformede spor (figur 9)

Formlen for udregning af spiralvinkel (figur 10)

 

 

 

Udregnet stigningen S = 336 mm.
SM = 400

Der skal anvendes følgende tandhjul:
A = 100 B = 48 C = 32 D = 56
Angående placering se figur 8

Mellemhjul:
Ved venstresnoet skal der anvendes 1 mellem hjul, eller et ulige antal.
Ved højresnoet anvendes ingen mellemhjul eller et lige antal.

 

deledifferantial.jpg

Opstilling til fræsning af et skrueskåret tandhjul med en stigning over 60 mm