Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

ISO tolerancer og pasningssystem

For en komplet oversigt henvises til DS/ISO 286


Huller og aksler

Et tolerancesat mål består af et tal, et bogstav og et tal.

Eks.: en aksel skal drejes på 30f7
30 er det nominelle mål.
f er tolerancens beliggenhed i forhold til nullinien
Store bogstaver for huller små bogstaver for aksler.
7 (IT7) er toleranceklassen (tolerancens størrelse).

Der er 18 toleranceklasser fra IT1 til IT18. Jo mindre tal jo finere tolerance.
Normalt bruges kun klasserne fra IT5 til IT10.

På billedet ses en grafisk fremstilling af tolerancernes beliggenhed i forhold til nullinien.
De blå områder viser tolerancerne.
Afstanden fra nullinien til det blå kaldes grundafvigelsen.
Grundafvigelsen varierer med toleranceklassen (IT) jo mindre toleranceklasse jo mindre grundafvigelse.
Til huller bruges store bogstaver
til aksler bruges små bogstaver.

 

 

 

 

 

Skemaet viser grundtolerancer.
Grundtolerancen afhænger af det nominelle mål og toleranceklassen (IT).
Jo mindre nominel mål jo mindre grundtolerance.
Jo mindre IT klasse jo mindre grundtolerance.

Grundtolerancen for toleranceklasse IT7
ved et nominel mål på 30mm:
Gå ind i tabellens første kolonne
nominelt mål
Gå ned i række
over 18 til og med 30
Følg rækken hen til kolonnen med
IT7
Her står 21
Grundtolerancen = 0,021 mm
 

 

 

I tolerancetabellen finder vi grundtolerancens beliggenhed i forhold til nullinien.

Tolerancen for 30f7:
Gå ind i tabellens første kolonne
nominelt mål
Gå ned i række
over (24) til og med 30
Følg rækken hen til kolonnen med
f7
Her står -20 -41
Akslen skal ligge mellem 29,98 og 29,959
Største mål (29,98) - mindste mål (29,959)= grundtollerancen (0.021)

Tolerancetabellen kan bruges til at lave pasninger mellem aksel og hul.
Denne tabel er på hulbasis.
Ved hulbasis er udgangspunktet at hullernes mindste mål afviger 0 fra nulliniel.
Mindste mål på 30H7=30,0
En 30f7 aksel og et 30H7 hul giver en løbepasning.

Der er økonomiske og praktiske fordele ved at anvende hulbasis.
Ved fremstilling af pashuller med rival behøver man således kun at anskaffe
sig en H6 eller H7 rival i hver størrelse.