Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Gevindmåling

Bestemmelse af et gevind.

Et udvendig gevind bestemmes efter yderdiameter, stigning og profilvinkel.
Yderdiameteren måles med en skydelære.
Stigningen måles med en gevindtæller.
Profilvinklen kontrolleres med en gevindtæller.

Et indvendig gevind er vanskelig at måle, inderdiameteren kan måles med en skydelære, men profilvinklen kan ikke kontrolleres. Det er også vanskeligere at fastslå stigningen med den gevindtæller.


En gevindmåling kan være vanskelig at udføre, især når det er et indvendig gevind.
I stedet for anvendes ofte gevindkontrol med fast værktøj. Gevindprøvedorne til indvendige gevind og gevindprøvemøtrik eller gevindkontrolgaffel til udvendige gevind.
 

gevind-taeller.jpg

Gevindtæller 

Ved fremstilling af et udvendig gevind med drejestål kan stigningen skæres forkert. Ved kontrol med fast kontrolmøtrik vil gevindskæringen fortsætte til kontrolmøtrikken kan skrues på gevindet, resultatet er en for lille delediameter på gevindet.

Ved for stor, for lille eller skæv profilvinkel vil delediameteren også blive for lille ved brug af kontrolmøtrik.

Gevind fremstillet efter fast kontrolværktøj kan fejlkontrolleres ved at måle delediameteren.

gevind-fejl-stigning.jpg

Gevind med for lille stigning

gevind-fejl-profilvinkel.jpg

Gevind med for stor profilvinkel

gevind-fejl-skaevprofiljpg.jpg

Gevind med skæv profilvinkel 

Gevindmåling indskrænker sig for det meste til måling af delediameter, stigning og profilvinkel.

Følgende måleapparater kan foretage måling af udvendig gevind:
Mikrometerskrue med indsatse
Mikrometerskrue med måletråd

Følgende måleapparater kan foretage måling af indvendig og udvendig gevind:
Skydelære (FMS systemet)
Profilprojektor
Specielle målemaskiner

Måling af indvendig gevindlængde

 

 

Måling med indsatse      
 

Mikrometerskrue med gevindindsatse.
Målespindel og ambolt er forsynet med huller til udskiftelige indsatse.
Indsatsen i ambolten er justerbar. 

 

gevind-mik-maaleindsatser.jpg 
 

Indsatse med lange måleflader kan måle flere stigninger. 

 

gevind-maaleindsatser.jpg 
 

Indsatse med korte måleflader kan kun måle en stigning, men er mere nøjagtige.

 

 gevind-insatse-korte.jpg
 

Måling af delediameter med indsatse forudsætter at profilvinklen er korrekt.
Er profilvinklen for stor, for lille eller skæv fås et mål der er større end delediameteren.

 

gevind-maalespidser-eks2.jpg 

Måling med måletråd

 

   
 

Gevindmåling med måletråd er mere nøjagtig end måling med indsatse og bør foretrækkes ved meget nøjagtig måling.
Måletråd fås i sæt til påsætning på mikrometerskruens målespindel og ambolt.
De tre måletråde er lappede til en meget nøjagtig diameter, så de berøre gevindet i nærheden af delediameteren.

 

 

gevind-maaletraad.jpg

 

 

 

 

        Måletråd

 

Ved måling med tråde skal trådene lægge sig i samme retning som gevindgængerne, dvs. i samme vinkel som stigningsvinklen i forhold til gevindaksen. 

 

 
 

Det mål mikrometerskruen viser ved måling med tråde kan bruges til at beregne delediameteren. Beregningerne er dog så vanskelige at man i de fleste tilfælde bruger en tabel

 

 
 

Tabel for metrisk gevind over:
Stigning P
Delediameter D2/d2
Måletrådsdiameter dD
Mål over tråd Z0

 

Eksempel på beregning af tolerancemål for gevindkombinationen: M20 6H/6g

Alle tallene kan findes i gevindtolerancetabellen
Nominelle delediameteren D2/d2 for M20 18.376
Grundafvigelsen for H 0
Grundafvigelsen for g -42
Tolerancen for D2 224
Tolerancen for d2 170
Møtrikkens største delediameter D2max. 18.376 + 0.224 = 18.600
Møtrikkens mindste delediameter D2min. 18.376 + 0 =18.376
Skruens største delediameter d2max. 18.376 - 0.042 = 18.334
Skruens mindste delediameter d2min. 18.376 - 0.042 - 0.170 = 18.164
 
 

Måling af M20 6g skruegevind med måletråd.

Tråddiameter dD (se tabel) 1.650
Mål over tråd Z0 21.163
Z0 -d2 = 21.163 - 18.376 =2.787
Z0 for delediameter d2max. 18.334 + 2.787 =21.121
Z0 for delediameter d2min. 18.164 + 2.787 =20.951

 

Skydelære med FMS systemet (Flexible Mesuring Systems)

fms-indv-gev2.jpg  fms-indv-gev1.jpg
fms-indv-gev3.jpg 
Indvendig gevindmåling af delediameteren med skydelære.


Udvendig gevindmåling af delediameteren med skydelære.

FMS hjemmeside kan du se meget mere.

Profilprojektoren
Profilprojektoren bruges til optisk inspektion af emner og profiler. Emnet placeres på planet, og projiceres i stor forstørrelse op på skærmen. Ved hjælp af forskellige norm- måleskiver som danner baggrund på skærmen kan fejl på gevindprofiler nemt ses. Afstande ned til 0.001 mm. kan aflæses.

 

projektor.jpg 

 

Målemaskine
Til meget nøjagtig gevindmåling med måletråd skal der tages højde for måletrådsdeformation. Måletråden trykkes flad af måletrykket. På en mikrometerskrue med et måletryk på 10 Newton udgør fladtrykningen 0,00262 mm. på et M20 gevind og 0.00175 mm på et M60 gevind.

 

gevind-indv-maaling.jpg
Indvendig måling i længdemålemaskine

gevind-udv-maaling.jpg
Udvendig måling i længdemålemaskine 

 

Gevind-tolerancedorn med bybdemål
 
Leitech dornen er en gevindtolerancedorn der også kan måle gevinddybder.

Dornen skrues ind i gevindet og umiddelbart efter kan man på den store skala aflæse dybden (X) i mm (14 mm) og på den indvendige skala i 1/10 mm (2/10 mm). < 
Resultatet er en dybde på 14,2 mm.
Se mere på Leitechs hjemmeside.