Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Sejhærdningsstål

Heat treatment steel
Vergütungsstahl

Ulegerede og legerede stål, som er egnet for sejhærdning, hvorved opnås en forbedring af stålets styrkeegenskaber.