Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Brug af centrerpatron

I en centrerpatron bevæger alle bakker sig samtidigt.
En topnøgle sættes i det firkantede hul i tanddrevet, tanddrevet drejer tandkransen.
På forsiden af tandkransen er der et spiralformet plangevind som er i indgreb med bakkerne.

ti-centrerpatron-adskildt.jpg

Centrerpatronens dele.

Faste bakker.

(Bakker kaldes også klør)

tl-centrerpatron-fast-bak.jpg

En centrerpatron leveres normalt med to sæt faste bakker, et sæt "almindelige"
(som i patronen) og et sæt "omvendte"
, begge sæt er fremstillet af hærdet stål.
Foruden de hærdede bakker fås også faste bakker i blødt stål som kan bearbejdes.

 

Løse bakker.

Foruden faste bakker fås grundbakker. I grundbakkerne er der to eller tre gevindhuller beregnet til montering af løse bakker.

tl-centrerpatron-grundbak.jpg

Grundbakke.
Beregnet til montering af løs bakke.

tl-centrerpatron-hbak.jpg
Hård bakke.
De hårde bakker kan vendes og således bruges som både
"almindelige" bakker
og "omvendte" bakker.

 

 

 

tl-centrerpatron-bbak.jpg

Blød bakke.
Bløde bakker kan tildannes
med drejestål så de passer
til emnet.
Bearbejdet på den rigtige
måde "løber" de bedre end
hårde bakker.
 

tl-centrerpatron-sbak.jpg

Specielbakke.
Mange forskellige specialbakke
kan købes.

 

Opsætning af bakke.

Centrerpatronen og bakkerne er mærket 1, 2, og 3. Det er vigtigt at mærkerne i spor og bakker passer sammen.

 

 

 

 

 

Topnøglen drejes indtil starten af
spiralgevindet ses i spor nr. 1.

Topnøglen drejes venstre om til sporet er fri.
Bakke nr.1 sættes i.
Topnøglen drejes højre om, træk i bakken
for at sikre at gevindet har fat.

Topnøglen drejes indtil starten af
spiralgevindet ses i spor nr. 2.
Fortsæt som ved nr.1

 

Topnøglen drejes indtil starten af
spiralgevindet ses i spor nr. 3.
Fortsæt som ved nr.1 og 2
Er bakkerne sat rigtigt i er afstanden
fra alle bakkerne til centrum af
centrerpatronen lige store.

 

 

 

Ved at se på hvor meget gevind der er på bakken kan det fastslås hvilket nummer bakken har.

 Video

Opsætning af emne.

Opspænding af små emner i almindelige bakker.

Indvendig opspænding i almindelige bakker.

 

Opspænding af store emner i "omvendte" bakker. 

 

Udboring af bløde bakker.


Hårde bakker vil altid efterlade mærker i emnet.
Hårde bakker løber sjældent 100%.
Rigtigt uddrejet efterlader bløde bakker ikke mærker i emnet og emnet løber 100%.
Herunder er en instruktion i uddrejning af bløde bakker, der er anvendt en indstillelig udboringsring.
Har man ikke en sådan kan en hjemmelavet ring af passende størrelse anvendes.

tl-centrerpatron-udboring-photo_ca1.jpg
Uddrejning med indstillelig
udboringsring.


Uddrejning med hjemmelavet ring. 
Video

 

 

1. Indstil bakkerne til emnets diameter.

tl-centrerpatron-udboring-ca1.jpg

Diameteren på bakkerne skal være mindre end emnets diameter.

 

 

2. Tappene i udboringsringen sættes i bakkernes monteringshuller.

tl-centrerpatron-udboring-ca2.jpg 

Drej udboringsringen til den sidder fast i bolthullerne.

3. Spænd centrerpatronen.

tl-centrerpatron-udboring-ca3.jpg

Centrerpatronen skal spændes i samme retning som emnet skal spændes.

 

 4. Udbor bakkerne.

tl-centrerpatron-udboring-ca4.jpg

Diameteren på hullet skal være nøjagtigt lig med emnets diameter. Kontroller med en trepunktsmåler.

5. Nedtag udboringsringen.

tl-centrerpatron-udboring-ca5.jpg
Åben centrerpatronen.

 6. Kontroller emnet.

tl-centrerpatron-udboring-ca6.jpg
Emnet skal nu løbe inden for 0.01 mm