Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Ra ved drejning

Overfladeruhed, tilspænding og stålets næseradius er tæt forbunden ved drejning.

Teoretisk beregning af overfladeruhed ved drejning.
Ra = overflade ruhed i mm
r = næseradius
s = tilspænding i mm/omdr
32 = konstan

Beregning af tilspænding s ra-drejeformel-s.gif ved denne beregning skal Ra værdien omregnes til mm
Beregning af næseradius r ra-drejeformel-r.gif ved denne beregning skal Ra værdien omregnes til mm

Praktisk beregning af overfladeruhed ved drejning
Denne formel regner med en sikkerheds faktor på ca. 1,4 der giver en mindre tilspænding s.
Ved en mindre tilspænding er der sandsynligt at produkterne ikke overstiger de angivne krav til overfladeruheden.
Denne formel anbefales til værkstedsberegninger.

Værdierne der normalt er angivet på tegninger er i μm er Ra værdier, der er en areal måling af overflader.
Værdien er ca.¼ af den totale profildybde. Værdierne kan direkte indsættes i formlerne, resultaterne er angivet i μm.


Beregning af Ra: ra-drejeformel-2.gif


 
Beregning af tilspænding  ra-drejeformel-s2.gif
s i mm/omdr:


 
Beregning af næseradius r:   ra-drejeformel-r2.gif

Nedenstående nomogram kan bruges til at finde tilspændingen for at opnå en given Ra.

dreje2.gif