Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Tegnings symboler

Grundsymbol, har normalt ingen betydning grundsymbol.gif
Kræves der bearbejdning, hvor der fjernes materiale,
forsynes grundsymbolet med en tværstreg
Overfladen skal forblive i den tilstand den havde ved den
foregående operation, uanset hvordan denne tilstand er fremkommet.
 
Placering af specifikationer ved symbolet

 

a max = største tilladelig ruhedsværdi
a min = mindste tilladelig ruhedsværdi
er der kun angivet en værdi er det max værdi.
Hvis intet andet er angiver er det Ra værdien

b = bearbejdningsmetode, overfladebehandling
    eller overfladebelægning.

c = referencelængden af ruhedsprofilet.

d = symbol for overflademønsterets retning

e = værdien af bearbejdningstillæg i mm.

f = andre ruhedskrav ( angives i parentes )

 

Ruhedsgrader

I stedet for Ra kan angives ruhedsgrad

Ruhedsværdi Ra Ruhedsgrad
50 N 12
25 N11
12.5 N 10
6.3 N 9
3.2 N 8
1.6 N 7
0.8 N 6
0.4 N 5
0.2 N 4
0.1 N 3
0.05 N 2
0.025 N 1

Overflademønsterets retning

Symbol
Forklaring  

=

Parallelt med projektionsplanet for
det billede, hvor symbolet anvendes.
 
  Vinkelret på projektionsplanet for
det billede, hvor symbolet anvendes.
 

X

Krydset i to skrå retninger i forhold til
projektionsplanet for det billede,
hvor symbolet anvendes.
 

M

Mangerettet  

C

Tilnærmet cirkulær om centeret
på den angivne overflade.
 

R

Tilnærmet radiært i forhold til
den angivende flade.