Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Højovn

hojovn.jpg

Det meste råjern udvindes i højovnen.
Ved meget en høj temperatur foregår en reduktionsproces
som frigør den kemiske bundne ilt fra jernmalmen.

Se hvad der sker i højovnen (på engelsk)

Et højovnsanlæg er fra 80 til 100 meter høj, selve højovnen er
ca. 35 meter høj og har en diameter på 16 - 18 meter.
Et transportbånd fører råmaterialer op til toppen af
højovnen. Da der i toppen af højovnen er et tryk på
250 Kg/Pascal må påfyldningen ske via en sluse, så de
forbrændingsgasser der opstår ved processen ikke slipper ud.
Forbrændingsgasserne opsamles og føres vis et støvfilter
til forvarmeovne og bruges til at opvarme den luft der
bruges til forbrændingsprocessen.
Den forvarmede luft indblæses i højovnen via et ringformet
rør der er monteret med 20-40 vandkølede dyser.

 

torpedo.jpg
Torpedovognen i tal:
Lastevne: 400 ton flydende jern.
Egenvægt: 300 ton.
Totalvægt 700 ton.
 

 Via et transportbånd fører råmaterialerne til toppen af højovnen.
Sinter, koks og kalksten fyldes i ovnen via en sluse
(så forbrændingsgasserne ikke slipper ud).
Øverst i ovnen tørres og forvarmes råmaterialerne og
reduktionsprocessen starter. Under reduktionsprocessen
dannes der store mængder kuldoxid (CO) jernmalmen afgiver sin
oxygen (ilt) til kuldoxiden og det omdannes til kuldioxid (CO2).
Midt i ovnen ved ca. 1100º er reduktionsprocessen færdig.
Ved 1500º smelter jernet herved opløses store mængder kulstof
og der er nu dannet flydende råjern.
Den flydende råjern synker ned mod bunden. I indblæsningszonen
er temperaturen så høj, op til 2300º, at siliciumilte (CiO2)
og manganilte (MnO) befries for ilt af kulstoffet i koksene, og
jernet vil optage disse stoffer.
Det smeltede jern ligger sig i bunden af højovnen og tappes ud i
Torpedovogne.
Der dannes en letsmeltelig slagge som beskytter jernet når det
passerer indblæsningszonen på vej mod bunden.
Slaggen har en mindre vægtfylde end jern og lægger sig oven på det
smeltede jern og kan tappes gennem et højreliggende hul.

 

 hojovn-pic.jpg
Højovnsanlæg