Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Konverteringsovn

 

konverter-chart.jpg

For at omdanne råjern til stål må en del af råjernets ledsagestoffer fjernes.
Ledsagestofferne reduceres ved indblæsning af ren ilt, processen kaldes "friskning".
De ledsagestofferne som skal reduceres er: kulstof, silicium, mangan, fosfor og svovl.
Der findes tre typer konvertingsovne, topventileret, bundventileret og top og bundventileret.
Top og bundventileret konverteringsovn er den mest moderne.
Fra toppen blæses ren ilt under stor tryk gennem lansen ned i det smeltede jern.
Fra bunden indblæses ilt og kuldioxid.
 
 
   

konverter-proces.jpg

 

Tegningen viser materialebalancen i en top og bundventileret konverter for at producerer 1 ton stål.
Råmaterialefordelingen kan ændres f.eks. kan op til 15% af råmaterialerne bestå af skrotjern.
En jetstrøm af ren ilt blæses ned i det smeltede metal. På 20 minutter stiger temperaturen fra 1200ºC til 1630ºC.
og kulstofindholdet falder fra 4,5% til 0,05%.
Indblæsning af ilt og kuldioxid fra bunden der sætter jernet i bevægelse og sikre at det er kulstof der brændes af.
Ved en manglende bevægelse i det smeltede jern vil jernet blive iltet.

Desoxyderer
Ved aftapningen indeholder stålet nogle jernilte (FeO) den vil reagere med kulstoffet og danne kulilte som opløses i stålet.
Når stålets temperatur falder bliver stålets evne til at indeholde gas som kulilte mindre, under udstøbningen vil gassen
boble ud af stålet og stålet vil være fyldt med gashuller. Ved at desoxyderer (afilte) stålet under aftapningen med
stoffer som aluminium, silicium og mangan forhindres dannelsen af gashuller. Stålet kaldes ulegeret stål.

Legering
Skal stålet tilsættes større mængder legeringsstoffer skal det ske efter friskningen (indblæsning af ren tit) da
legeringsstofferne vil reagerer med ilten og danne slagge.
Ønskes en bedre stålkvalitet kan stålet raffineres i en raffineringsovn.