Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Jernalm

 

Jernmalm anvendes til fremstilling af jern og stål.
Malmen findes i jordskorpen som iltforbindelser af jern,
foruden jern indeholder malmen også kulstof, svovl, fosfor,
silicium, mangan, aluminium og kalk.

Jern udvindes hovedsagelig af følgende malme:

Spatjernsten (Fe2CO3) maksimalt Fe indhold 33 til 38% Findes bl.a. i Tyskland

Magnetjernsten (Fe3O4) maksimalt Fe indhold 59 til 67% Findes bl.a. i Sverige

Rødjernsten (Fe2O3) maksimalt Fe indhold 47 til 51% Findes i bl.a. USA

Brunjernsten (2Fe2O3+3H2O) maksimalt Fe indhold 49 til 53% Findes bl.a. i Spanien


I Danmark findes der myremalm kaldes også jernal.
Det findes i områder, der var dækket af is under istiden.
Det er dannet efter istiden og er rigt på jernilte.
Myremalm blev i oldtiden brugt til fremstilling af jern.
Det blev i middelalderen også anvendt som en del af
bygningsmateriale til huse og kirker, hvor myremalm
nu kan ses som brunlige sten.
Myremalm indeholder maksimalt 57% Fe  

 

 

 frems-jernmine2.jpg
Brydning af jernmalm

 

 

 

 

Før jernmalmen kan bruges skal den gennemgå en Sintringsproces.

 

frems-jernmine.jpg 

 

Åben jernmine