Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kølesmøremiddel

kolesmorre.jpg

Principielt bør man altid vådslibe. Undtaget er dog køle/ smøremiddelfølsomme materialer eller emner med meget lille slibetillæg.

Ved slibning med køle/smøremiddel kan fordelene kort beskrives således:

- kortere slibetid
- ingen eller kun ringe spænding i emnerne
- god varmebortledning, således at også meget tynde emner kan slibes uden problemer
- slibeskiven tilsætter sig mindre
- længere standtid på slibeskiven
- længere standtid på diamanten
- mindre slitage af slibemaskinen (fordi slibepartiklerne bortledes).

De omtalte fordele opnås ved at følge nedenstående anvisninger.

- køle/smøremidlet skal i stor mængde, og med tilstrækkelig tryk være rettet mod slibepunktet.
- køle/smøremiddeldysen skal have mindst samme bredde som slibeskiven.
- have det foreskrevne blandingsforhold
- kontrolleres regelmæssigt, på grund af stor forstøvning og fordampning mister
   køle/smøremidlet en del af sin virkning.
- Kravet til filtrering øges ved finere overfladekrav.