Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Opspænding

Mellem slibeskive og flange skal der være et mellemlæg, så trykket fra flangen fordeles jævnt. Mellemlæget skal dække hele flangens anlægsflade og skal have en tykkelse på 0.5 til 0.75 mm.


Flangerne skal være lige store og bør være lig slibeskivens halve diameter og skal være mindst 1/3 af diameteren.
Ved slibning uden beskyttelsesskærm skal flangerne være mindst 2/3 af skivens diameter eller skivens hastighed skal nedsættes.
slibe-flange.gif

Afvejning.

Da nye slibeskiver sjælden er i ligevægt må de afbalanceres. En skive der ikke er i balance kan give rystelser i maskinen, og man får et ringe sliberesultat, i værste fald kan stenes sprænges.

Før skiven afvejes skal den afrettes i maskinen, helst med nedsat omdrejningstal, så den bliver hel rund.


Manuel afvejning.

slibe-afvejning.gif

Til afvejning af slibeskiven er der tre afvejningsklodser i flangen.

 

slibe-afvej-instrum1.gif slibe-afvej-instrum2.gif
Afvejningen kan foretages i et afvejningsapparat som ses herover.


Automatisk afvejning.


autom-afvej.gif

Et automatisk afvejningssystem består af en kontolenhed, en vibrationssensor, et afbalanceringshoved og en spindeladapter

 

control.jpg sensor.jpg
Kontrolenhed Vibrationssensor
spindle.jpg
head.jpg
Spindeladapter Afbalanceringshoved


ubalance.gif


balance.gif
Ubalanceret Balanceret

Kontrolenhed modtager informationer fra vibrationssensoren om ubalance og sender besked til afbalanceringshovedet om at foretage de nødvendige justeringer (son vist herover).