Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Antal overløb og spåndybde

Antal overløb og spångivningsdybde

Et gevind kan ikke laves på en gang pga. den relative sprøde
skæreæg. Den totale spåndybde må deles op i flere overløb.
De valgte overløb bør alle have ens skærekræfter (ens spån-
areal) se tegningen.

Brug tabellerne herunder til at finde anbefalinger for
antal overløb og skæredybde.

Tabellerne giver grundlæggende anbefalinger og er an-
vendelig for alle skæregeometrier - original, A1 og G1.
• Hvis skærebrud skulle forekomme øges antallet af overløb.
• Spåndybden må ikke være mindre end 0,05 mm.
• I rustfast stål skal spåndybden være større end 0,08 mm.
• Anbefalingerne kan også bruges for delprofil vendeskær.
  Antallet af overløb skal så øges.  

 

 

Se tabeller over antal overløb og skæredybde for følgende gevind:
Anbefalingerne er for stål med en hårdhed mindre end 300 HB

Enkelttands vendeskær
ISO metrisk gevind Withworth gevind UN gevind NPT gevind Rund DIN 405 gevind
Flertands vendeskær
ISO metrisk gevind Withworth gevind UN gevind NPT gevind .