Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Roulettering på drejebænk

Se også Rouletteringsværktøj.

Roulletering 

vt-roulette-klemme1.jpg

 Klemroulette 

vt-rouletter-tryk-to.jpg
Trykroulette 

 

Det er vigtigt at undersøge om roulethjulene drejer let og er uden skader.

Skærehastigheden er som for drejestål. Roulethjul er ofte fremstillet af HS stål
og skærehastigheden udregnes herefter.
Ved enkeltstyksproduktion kan det ofte betale sig at bruge en meget lavere skærehastighed
f.eks 5 m/min

Tilspændingen sættes til 0.5 x roulethjulets deling.

Roulethjulets deling er den afstand der er mellem rillerne i hjulet.

Kølevand skal bruges i rigelige mængder.

Emnet bør have pinolstøtte.

Ved for dyb roulettering valses små spåner op, forsøg at fjerne dem med en filebørste (stålbørste).

 


Klemroulette

 

Klemrouletten opspændes så midten af skaftet
er i centerhøjde og vinkelret på emnet.
Roulethjulenes centre skal være over emnets
center.
Stilmøtrikken spændes til roulethjulene røre
emnet.
0 - stil tværslæden, kør tværslæden tilbage.
Er roulethjulenes deling =1 spændes stilskruen
ca. 1/4 omdrejning (prøv dig frem). 


Indstil hovedslæden så roulethjulene
starter med 1/3 af bredden i indgreb.
Start omdrejningerne.
Åben for kølevand.
Kør tværslæden til 0
Slå omgående tilspændingen til.
 


Stop rouletteringen når 1/2 af roulethjulene
har passeret emnet.

Er rouletteringen ikke dyb nok,
spænd stilskruen lidt og start forfra. 


Trykroulette


 
 
Rouletskaftets anlæg skal sidde mod stålholderen.
Stil rouletteringshjulene i centerhøjde.
Drej fortsætterslæden 3º
Start omdrejningerne.
Åben for kølevand.
Kør tværslæden ind så rouletteringshjulene røre ved emnet.
Kør tværslæden ca. 5 mm ind i emnet.
(Hvor langt tværslæden skal køres ind afhænger af hvor stiv maskinen/opstillingen er).
Slå omgående tilspændingen til.
Stop rouletteringen når 1/2 af roulethjulene har passeret emnet.
Er rouletteringen ikke dyb nok, start forfra

Du kan finde meget mere om roulettering her:
www.doriantool.com
Vælg Knurling i menuen