Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Skærehastighed

Anvend dette skema for at bestemme materialet ind i en seco materialegruppe.
Anvend tabellen nedenfor til at vælge skærehastighed.

Antal overløb og spångivningsdybde.
Et gevind kan ikke laves på en gang pga. den relative sprøde
skæreæg. Den totale spåndybde må deles op i flere overløb.
De valgte overløb bør alle have ens skærekræfter (ens spån-
areal) se tegningen.

Brug tabellerne herunder til at finde anbefalinger for
antal overløb og skæredybde.

Tabellerne giver grundlæggende anbefalinger og er an-
vendelig for alle skæregeometrier - original, A1 og G1.
• Hvis skærebrud skulle forekomme øges antallet af overløb.
• Spåndybden må ikke være mindre end 0,05 mm.
• I rustfast stål skal spåndybden være større end 0,08 mm.
• Anbefalingerne kan også bruges for delprofil vendeskær.
  Antallet af overløb skal så øges.