Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Vendeskærstyper

Brug retningslinierne herunder til valg af passende vendeskærstype
•Enkelttandstype
•Flertandstype
•K-type

Enkelttands vendeskær (type S) A1 spånbryder

Første valg for almindelig bearbejdning.
 

Enkelttands vendeskær (type S) original


Første valg når A1 ikke er tilgængelig.
Lave skærekræfter.

 

Enkelttands vendeskær (type S)


 
Problemløser i langspånede materialer
Anvendes ved modificeret flanke spån-
givning og tilspænding mod spændepatronen.
 

 

 

Flertands vendeskær (Type M)


Første valg ved store serier idet der
kræves et mindre antal overløb.
Kun til radial spångivning.
2M = 2 tandsversion.
3M = 3 tands version.
 

Flertands vendeskær (Type TT)


Lavere skærekræfter end type M.
Kortere indgrebslængde en type M.
Kun til radial spåntagning.

 

K  vendeskær (Type K)

 


Første valg til store/grove gevind
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved enkelttands vendeskær vælges fuldprofil
eller delprofil udformning.

Fuldprofil


 
Ved at gevindet toppes behøver emnet
ikke bearbejdes til eksakt diameter,
men kan have et lille overmål.
Gevindoperationen forenkles idet der
kun behøves et enkelt værktøj til hele
gevindet. (ingen afgratning behøves)
 

 

 Delprofil

 

Dækker et stort antal gevindstigninger,
hvilket forenkler lagerbeholdningen.
Kræver eksakt emnediameter og dermed
mere nøjagtig bearbejdning. Skærets
topradie er dimensioneret efter den
mindste profil inden for skærets stig-
nings område.