Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kontrol af fast måleværktøj

Nedenstående eksempel viser kontrol af størrelsen på en 50H7 tolerancedorn.

 

Nye dorne leveres med et slidtillæg "z" (her 3.5 m).
Fabrikanten har en fremstillingstolerance (her ±2 m.)
Dornen skal kasseres når slidgrænsen "y" (her 3 m) er nået.
Dornens godside: største mål = 50.0055mm, kasseres når den måler 49.997mm
Dornens fejlside: største mål = 50.027mm, mindste mål = 50.023mm
Er dornens betegnelse 50H7N angiver "N" at slidgrænsen "y" bortfalder. Dornen må ikke anvendes under nominel mål (50.000mm).

Alle værdier fremgår af de to nedenstående tabeller.

Brug tabellen til at finde IT grad på fremstillingstolerancen.      

Brug tabellen til at finde fremstillingstolerancen, slidtillæg ("z") og slidgrænse ("y")