Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kontrol af skydelære

DS 2012 er en standard for kalibrering og kontrol af skydelære.

Skydelæren rengøres og kontrolleres for fysiske skader, slid og slør.
Det kontrolleres om kæberne bevæger sig jævnt glidende.
Kæberne for udvendig måling kontrolleres for rethed.
Kæberne for indvendig måling kontrolleres for parallelitet.
Skydelærens visning ved dybdemåling med en måleklods.
Skydelærens visning ved udvendig måling kontrolleres med måleklodser.
Skydelærens visning ved indvendig måling kontrolleres med prøveringe.

Kæberne for udvendig måling kontrolleres for rethed med en hårdlineal.
Kæberne for indvendig måling kontrolleres for parallelitet med en mikrometerskrue. 

Skydelærens dybdemål kontrolleres med en måleklods opstillet på et granitplan. 

 

 

Kæberne for udvendig måling kontrolleres yderst, i midten og inderst med følgende måleklods kombination:
5.20 - 8.30 - 17.40 - 24.90 - 39.50 - 43.60 - 56.80 - 91.10 - 109.00 - 142.70

 

Kæberne for indvendig måling kontrolleres med prøveringe: ø5.5 mm og ø25 mm

 

 

Kontrolskema for skydelære.

Kontrollen er udført efter DS 2012

Fabrikat:  
Type:  
Måleområde:  
Registrerings nr.:  

  JA   NEJ
Kæberne bevæger sig jævnt og uhindret.    
Hovedmålestokken er ubeskadiget    
Kæber til udv. måling er ubeskadiget    
Kæber til indv. måling er ubeskadiget    
Dybdemål er ubeskadiget    
Kæber for udv. måling er kontrolleret for rethed med en hårdlineal.
Afvigelse mindre end 10
   
Kæber for indv. måling er kontrolleret for parallelitet med en mikrometerskrue.
Afvigelse mindre end 15
   

Skydelærens parallelitet mellem de udvendige måleflader samt skydelærens måling er kontrolleret.
Resultatet ses i skemaet herunder.
Måleklods-
kombination
mm
Skydelærens visning
inderst
mm
i midten
mm
yderst
mm
0      
5.20      
8.30      
17.40      
24.90      
39.5      
43.60      
56.80      
91.10      
109.00      
142.70      

Skydelærens visning ved indvendig måling er kontrolleret med kontrolringe.
Resultatet ses i skemaet herunder.
Kontrolring
mm
Skydelærens visning
mm
ø5.50  
ø25.00  

Skydelærens dybdemål er kontrolleret med en måleklods opstillet på et granitplan.
Resultatet ses i skemaet herunder.
Måleklods
mm
Skydelærens visning
mm
   

Skydelæren overholder DS 2012  JA NEJ