Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kalibrering og kontrol af mikrometerskrue

Daglig kontrol

Før man bruger en mikrometerskrue bør man sikre sig at den viser rigtig
( 0 på skalatrumlen står overfor 0 på spindelhuset når mikrometerskruen er skruet sammen).


Justering af mikrometerskrue

mik-rens.jpg

1. Rens målefladerne. 

 

mik-samle2.jpg
mik-samlet.jpg

2. Skrug mikrometerskruen sammen, brug friktionsskrallen.

 

 mik-ikke0.jpg

3. Mikrometerskruen måler forkert og skal justeres.

 

mik-juster.jpg

4. Brug den lille hagenøjle der følger med mikrometerskruen.
Drej spindelhuset så 0 på spindelhuset står udfor 0 på skalatrumlen.

 


Justering af slør i målespindlen

mik-slor.jpg

1. Er der opstået slør i målespindlen, skrues skalatrumlen
så langt tilbage at efterspændingsmøtrikken kommer til syne.

 

mik-slor-spaend.jpg

2. Brug den lille hagenøjle der følger med mikrometerskruen
til at spænde efterspændingsmøtrikken ganske lidt. 

 

Kalibrering

DS 2011 er en standard for kalibrering og kontrol af mikrometerskruer.

Inden kalibrering og kontrol adskilles og renses mikrometerskruen.
Mikrometerskruen kontrolleres for fysiske skader, slid og slør.
Målefladernes parallelitet og planhed kontrolleres med planparallelglas.
Målebøjlens udbøjning kontrolleres.
Måleafvigelse kontrolleres med måleklodser.

planparallelglas-foto.jpg

Planparallelglas


Fejlen f er afvigelser fra det mikrometerskruen skal vise når den prøves med måleklodser.
Fejlen f er summen af stigningsfejl (på mikrometerskruens spindel), udbøjning af målebøjlen,
målefladernes formfejl, justeringsfejl mm.
Summen af største +fejl og største -fejl betegnes f max.
Den største tilladelige f max. er vist i nedenstående skema.


Tilladelige afvigelser for mikrometerskruer.

Måleområde Største tilladelige
afvigelse f max.





        
Parallelitetstolerancen
mellem målefladerne ved
en målekraft på 10 N

Antal interferensringe
eller striber/

Striber                
Tilladelig udbøjning af bøjlen
ved en målekraft på 10 N





                 
0-25 4 6                 2 2
25-50 4 6                 2 2
50-75 5 10               3 3
75-100 5 10               3 3
100-125 6 -                 3 4
125-150 6 -                 3 5
150-175 7 -                 4 6
175-200 7 -                 4 6
200-225 8 -                 4 7
225-250 8 -                 4 8
250-275 9 -                 5 8
275-300 9 -                 5 9

Se kalibreringsskema til mikrometerskrue.

 

Målefladernes planhed og parallelitet kontrolleres med planglas og planparallelglas.

kalib-planhed-mik.jpg

 

Målefladernes planhed måles ved at trykke et planglas imod målefladerne,
der må højest være 2 striber eller ringe.
Der ses bort fra striber der er placeret i en zone 0.5 mm fra målefladernes kanter.

kalib-parallitet-mik.jpg

Målefladernes parallelitet måles ved at trykke et planparallelglas fast mod amboltens måleflade,
så der ikke er striber eller ringe. Spænd skruen til friktionsskralden kammer over.
Til nøjagtig kontrol skal bruges fire planparallelglas, med en tykkelse der varierer en fjerdedel
af mikrometerskruens stigning (12.00 - 12.12 - 12.25 - 12.37).
Ved mikrometerskruer større end 0 - 25 mm bruges måleklodser som mellemlæg.
Der ses bort fra striber der er placeret i en zone 0.5 mm fra målefladernes kanter.

Kontrol af målebøjlens udbøjning

Målebøjlens udbøjning måles med en belastning på 100 N. Udbøjningen måles med mikrometerskruen selv, ved større skruer end 0 - 25 mm bruges måleklodser. Den målte udbøjning omregnes til en målekraft på 10 N (resultatet deles med 10)   

Måleafvigelse kontrolleres med måleklodser

Kontrol af måleafvigelser kontroleres med.
Kontrollen bør foretages på flere mål og ikke kun på målet 0.
Følgende måleklodser kan anvendes:

0 2.5 5.1 7.7 10.3 12.9 15 17.6 20.2 22.8 25

kalib-maaleklodser-mik.jpg

Kontrolsæt med planglas og måleklodser.

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her