Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Kalibreingsskema for mikrometerskrue

Måleområde: 0-25mm
Fabrikat:  
Registreringsnr.:  


Planhedsmåling
med planglas (en interferensstribe = 0,3 )

Antal striber på:
Amboldt:  
Spindel:  


Planparallelitetsmåling
med planparallelglads (en interferensstribe = 0,3 )
Planglas
mm.
Antal striber
Ambolt Spindel I alt
12.00      
12.12      
12.25      
12.37      

Kontrol med måleklodser
afvigelser i
   Måleklodser i mm
0 2.5 5.1 7.7 10.3 12.9 15.0 17.6 20.2 22.8 25.0
Før justering                      
Efter justering                      


Udbøjning af bøjlen
Udbøjning ved en målekraft på 10 N:


Målekraft
Målekraften ligger mellem 5 og 10 N: Ja Nej


Tilladelige afvigelser
Måleområde Største tilladelige
afvigelse f max

        
Parallelitetstolerancen
mellem målefladerne ved
en målekrafr på 10 N

Antal interferensringe
eller striber/

Striber                
Tilladelig udbøjning af bøjlen
ved en målekraft på 10 N

                 
0-25mm 4 6                 2 2

Mikrometerskruen overholder DS 2011 Ja Nej