Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Angivelse af geometriske tolerancer

Følgende elementer indgår når man skal angive geometriske tolerancer.

 

I den første ramme skrives symbolet. 

I den anden ramme skrives tolerancens størrelse og form (ø). 

 

 

Er maksimum materialeprincippet tilladt tilføjes et efter tolerancen. Ved projiceret toleranceområde skrives et  

 

 

 

 

Indirekte reference.
Skal der angives et erferenceelement tilføjes
en ramme efter tolerencerammen. 

 

Direkte reference. 

 

 

 

 

Der kan være flere referencer til en tolerance.
Her er angivet en prioriteret rækkefølge:
A har første prioritet
B har anden prioritet
C har tredje prioritet

 

 

En tekst med speciel krav kan tilføjes nær tolerancerammen.

 

 

 

Der kan tilknyttes en bemærkning til tolerancen som skrives over tolerancerammen.
Begge eksemplet gælder 4 huller

 

 

 

 

Skal der tilknyttes flere tolerancer til et element
skal tolerancerammerne anbringes under hinanden.

 

 

 

Det tolerancesatte element udpeges med en henvisningslinie der ender i en pilespids.

Referenceelementet udpeges med en henvisningslinie der ender i en trekant. 

 

Henvisningspilens betydning

De to målsætninger refererer begge til emnets frembringere. 

 

De to målsætninger refererer begge til emnets aksel. 

 

 

 

Den store diameters overfladen skal være ret. 

 

Den store diameters akse skal være ret. 

 

 

Hele emnets akse skal være ret.

 

 

 

Henvisningspilen peger i retning af toleranceområdets bredde, det vil sædvanligvis være vinkelret på konturlinien.
Henvisningspilens retning har betydning for toleranceområdets størrelse.

 

Fremgår retningen ikke klart af tegningen skal den målsættes.  

 

Begrænset område

Tolerancen gælder enhver vilkårlig placeret længde
på 100mm på en af overfladens frembringere.

 

 

 

Rethedstolerancen er 0.6mm for hele emnets længde, dog må tolerancen ikke overstige
0.2mm for enhver tilfældig længde på 100mm.

 

Tolerancen gælder kun de første 40mm.

 

Referencen gælder kun de første 40mm.

 

Individuel toleranceområde

   

Hvis flere individuelle toleranceområder har samme værdi kan det angives som vist.

 

Fælles toleranceområde

   

Hvis flere toleranceområder skal betragtes under et skal der skrives "common zone" over tolerancerammen.