Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Maksimum materialeprincippet

 

Maksimum materiale princippet har til formål at sikre der ikke kasseres emner som opfylder funktionskravene.
Princippet kan anvendes på dimentionstolerancer og visse geometriske tolerancer.

Når princippet anvendes skal der tages højde for at:

dimentionstolerancerne skal overholdes
der kan forekomme overskridelser af de geometriske tolerancer
der kan anvendes fast kontrolværktøj til kontrol af geometriske tolerancer.

Da princippet kan forøger tolerancerne er det op til konstruktøren at afgøre om det kan anvendes.


Maksimum materiale tilstand

Når et emne er i maksimum materialetilstand indeholder det mest mulig materiale.

 

 

Maksimum materialetilstand for huller opnås med det mindste hul.

Eksempel: et ø20±0.1 hul.

Nominel mål 

Maksimum materiale 

Minimum materiale 

 

Maksimum materialetilstand for aksler opnås med den største aksel.
Eksempel: en ø20±0.1 aksel.

Nominel mål 

Minimum materiale 

Maksimum materiale 


Visuel mål.

Visuelle mål er de mål som bruges til at fremstille det faste kontrolværktøj efter, når emner fremstillet efter maksimum materialeprincipper, skal kontrolleres.
De visuelle mål er maksimum materialemål ± den geometriske tolerance.

Ved kontrol af huller fratrækkes den geometriske tolerance maksimum materialemål.
Ved kontrol af aksler tillægges den geometriske tolerance maksimum materialemål.

 

 

Anvendelse af maksimum materiale princippet.

Akslens store og lille diameter har begge en tolerance på 0.1mm
Den lille diameter har en koaksialtolerance på 0.1mm i forhold til den store diameter.
Maksimum materialeprincippet er tilladt for både det tolerancesatte element (den lille diameter) og for referenceelementet (den store diameter).

 

 

Kontrolværktøj til akslen. 

maximum9.gif

Akslen i maksimum materialetilstand.