Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Geometrisk tolerancer

For en komplet oversigt med forklaringer og eksempler se Dansk Standard DS/ISO 1101

Symboloversigt
 Art   Karakter   Symbol   Anvendes til 
 Form      Rethed Rethed   Linieelementer   
Rundhed Runhed 
Profilform Profilform 
Planhed Planhed   Fladeelementer 
Cylindricitet Cylindricitet 
Fladeform Fladeform 
  Rethed    Parallelitet Parallitet   Linie og fladeelementer 
Vinkelrethed Vinkelrethed
Vinkelrigtighed Vinkelrigtighed
 Beliggenhed  Position Position  Punkt, linie og fladeelementer 
Koaksialitet Koncentricitet
Koncentricitet
Symmetri Symmetri 
 Kast  Kast Kast   Linieelementer 
Totalkast Totalkast   Fladeelementer