Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Universal-skydelæren

Skydelæren findes i mange udførelser og kvaliteter, den mest almindelige er universalskydelæren.

skydel-benaevnelse.jpg

sky-metoder.jpg
Universalskydelære

 

Aflæsning af skydelære.

Skydelæren har millimeterinddeling, men ved hjælp af nonius er det muligt
at aflæse mål med en nøjagtighed helt ned til 0.02 mm.
Nøjagtigheden afhænger af noniuslængden.

Længde af nonius Aflæsnings nøjagtighed
9 mm 0.10 mm
19 - 39 mm 0.05 mm
49 mm 0.02 mm

Aflæsningsfejl.


Da den løse kæbe med nonius ligger oven på måleskinnen, er der en højdeafstand mellem
noniusens streginddeling og måleskinnen.
Afstanden gør det nødvendigt at aflæse vinkelret på aflæsningsstedet, da der ellers er risiko for parallakefejl.


Nonius har afrundet kant og inddelingsstregerne er ført helt ned til måleskinnen.
Ingen parallakefejl.

skydel-nonius-flad.jpg 
Nonius og måleskinne i samme plan.
Ingen parallakefejl.

skydel-nonius-paral.jpg

 

 

Højdeforskel på nonius og måleskinne.
Risiko for parallakefejl. 

Sådan aflæses nonius.
Klik på billedet.

 

Skydelærens nøjagtighed.

Man skal ikke regne med større nøjagtighed end ca. ±0.05 mm.
Det gælder for almindelige skydelærer, digitale skydelærer og skydelærer med måleur.
En digital skydelære kan vise 0.01 millimeter, men er konstrueret efter samme princip
som en almindelig skydelære.
Skydelærens nøjagtighed hænger sammen med konstruktionsprincippet.

Har man målt et emne til 15.05 mm, ligger emnets virkelige mål mellem 15.00 og 15.1 mm.


Universalskydelære, aflæsningsnøjagtighed 0.05 mm.

skydel-med-ur.jpg
Skydelære med ur. Fås med aflæsningsnøjagtighed på 0.01 - 0.02 - 0.05 mm.

skydel-digital.jpg

Skydelære med digital aflæsning, aflæsningsnøjagtighed 0.01 mm.

Måletryk
En forudsætning for nøjagtig måling med en skydelærer er et ensartet måletryk.
Det ses tydeligst på en digital skydelære hvor man kan aflæse 1/100mm
Til det dansk udviklet system, FMS (Flexible Mesuring Systems) fåes en trykanordning
som består af et fjederbelastet stempel der sikre et ensartet måletryk.

sktdel-fms-udv.jpg  skydel-fms-indv.jpg 

FMS type 40 for udvendigt og indvendigt måletryk (vandring ca. 8mm)


FMS er et system til måling af mange forskellige emner herunder ses nogle eksempler.

skydel-fms-spec3.jpg  skydel-fms-spec2.jpg  skydel-fms-spec4.jpg  skydel-fms-spec1.jpg 

Der findes også et omfattende program til gevindmåling.
FMS hjemmeside kan du se meget mere.