Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Hærdning af ARNE stål (SS2140).

 

ARNE stål indeholder følgende legeringsstoffer:
C Si Mn Cr W V
0.95 0.3 1.1 0.6 0.6 0.1
Diagrammet herunder fortæller hvordan Uddeholms ARNE stål opføre sig ved varmebehandling.

1. Emnet forvarmes til 650 - 750º

2. Emnet opvarmes til austenittemperatur 820º. Holdetid 20 min.
     Holdetid = tid ved hærdetemperatur efter emnet er fuldstændigt gennemvarmt.
     Ved for lang holdetid bliver emnet grovkornet
     Ved for høj temperatur bliver emnet grovkornet.

3. Afkølingen foregår i to trin. Første trin i salt eller hvirvelbad ved 200º holdetid max. 10 min.
     herefter i fri luft til temperaturen er 50 - 70º
      Simple geometrier kan køles i olie.

4.
Umiddelbart efter emnet har nået en temperatur på 50 - 70º skal det anløbes.

Ved den hurtige afkøling er der opstået store indre spændinger i emnet,
emnet er blevet meget hårdt og skørt og vil sandsynligvis revne ved brug. Før emnet kan anvendes må en stor del af spændingerne fjernes.

Emnet genopvarmes nu til anløbstemperaturen, mindste anløbningstemperatur for ARNE er 180º og holdetiden er 2 timer. Anløbningen skal foretages to gange og emnet køles til rumtemperatur mellem hver anløbning.

Emnets hårdhed reguleres med anløbstemperaturen som det fremgår af anløbningsdiagrammet

Legerede stål anløbes to gange, ulegeret stål anløbes en gang. 

 

 

 

 

 

 
 

5. Dimensionsændringer.

Dimensionsændringerne er målt efter austenisering ved 820º en holdetid på 30 min. og afkøling i olie.
Størrelsen på prøveemnet: 100 x 100 x 25 mm.
Efter både hærdning og anløbning sker der dimensionsændringer.
Måleændringerne ved hærdning og anløbning skal lægges sammen.

Dimensionsændringer efter hærdning 
Hærdemetode Bredde % Længde % Tykkelse %
Oliehærdning fra 830º min.
max
+0.03
+0.01
+0.04
+0.01
-
+0.02
Vakuumhærdning fra 830º min.
max.
+0.04
+0.12
+0.06
+0.12
-
+0.02
 
Dimensionsændringer efter anløbning