Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Strukturændringer i kulstof ved afkøling

 

Mikrostruktur i stål

De røde områder er kulstof.

 

Stål med 0.4% kulstof afkøles fra 1000ºC
1. Austenit er en tilstand hvor al kulstoffet er opløst i jernet. Gitterstrukturen er kubisk fladecentreret. Kulstofatomerne befinder sig mellem gitterstrukturen.

2. Ved punktet "U" begynder austenit at ændre strukturen til kubisk rumcentreret, den omdannes til ferrit. I det kubisk rumcentrerede gitter er der ikke plads til kulstofatomer, kulstofatomerne flytter til den rasterende rumcentrerede struktur.

3. Ved 721º ændres det kulstofrige austenit til perlit. Perlit består af 7 dele ferrit og 2 del cementit (Fe3C). Cementit har 3 ferritatomer og 1 kulstofatom, her ender al kulstoffet. 

 

Stål med 0.83% kulstof afkøles fra 1000ºC
1. Austenit er en tilstand hvor al kulstoffet er opløst i jernet. Gitterstrukturen er kubisk fladecentreret. Kulstofatomerne befinder sig mellem gitterstrukturen.

2. Ved punktet "U" begynder austenit at ændre strukturen til kubisk rumcentreret, den omdannes til ferrit. I det kubisk rumcentrerede gitter er der ikke plads til kulstofatomer, kulstofatomerne flytter til den rasterende rumcentrerede struktur.

3. Ved 721º ændres det kulstofrige austenit til perlit. Perlit består af 7 dele ferrit og 2 del cementit (Fe3C). Cementit har 3 ferritatomer og 1 kulstofatom, her ender al kulstoffet. 

 

Stål med 1.2% kulstof afkøles fra 1000ºC
1. 1.2% kulstof er oplsøt i austenit. Strukturen er kubisk fladecentreret.
(de røde prikker er kulstof)

2. Under afkøling dannes der cementit (Fe3C) som optager en del kulstof. Ved 721º er der kun det eutektide kulstof tilbage som kan indgå i perlit.

3. Stålet består nu af perlit og cementit.  

Tilbage til Varmebehandling af stål