Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

G90 Absolut programmeting, K91 Inkrementel programering

G90 Absolut programmering


Koden G90 angiver valg af absolut programmering. Hvis hele CNC- programmet skal skrives som absolut programmering, skal koden G90 skrives først i programmet, inden den første bevægelse programmeres.

Eksempel på start af programmet med valg af absolut programmering:

    N10   G90

    G90 ophæves af koden G91

På denne styring er G90 på forhånd valgt, når styringen kobles til. Det er således ikke
nødvendig ved valg absolut programmering at skrive G90 i programmet.
Absolut programmering er en programmerings form, hvor alle bevægelser bestemmes ud fra
samme nulpunkt i koordinatsystemet.

Når koordinatsystemet er fastlagt på CNC værktøjsmaskinen, er ethvert punkt i
maskinens arbejdsområde fastlagt ved en en Y- og en Z- koordinat.

fig8-0-s5.gif

P1= Første bevægelses slutpunkt
P2= Anden bevægelse slutpunkt
P3= Tredje bevægelses slutpunkt


G91 Inkrementel programmering


Koden G91 angiver valg af inkrementel programmering.
Hvis hele CNC- programmet skal skrives som inkrementel programmering skal
koden G91 skrives først i programmet inden den første bevægelse programmeres.

N1O G91

G91 ophæves af koden G90


Inkrementel programmering er en programmerings form, hvor alle
bevægelser bestemmes ud fra foregående bevægelses slutpunkt.

fig8-1-s6.gif

Et nyt nulpunkt oprettes, der i princippet er et nyt koordinatsystem,
hvorfra den nye bevægelse bestemmes ved hjælp af de inkrementelle værdier.

Opretning af nye koordinatsystemer.

 

fig8-2-s7.gif

Bevægelsens længde angives ved værdien efter adresseordet.

Bevægelsens retning angives ved fortegnet på værdien, således at + (plus) betyder
en bevægelse MED akse pilens retning og at et - (minus) betyder en bevægelse MOD akse
pilenes retning. Ingen fortegn = + . Inkrementel programmering anvendes fortrinsvis ved underprogrammer.