Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Variabler

Styringen indeholder adresserbare hukommelser, som via programmet kan give forskellige numeriske værdier. Disse hukommelser kaldes variabler (parametre).
Ved i et underprogram at anvende disse variabler i stedet for bestemte faste talværdier gøres programmet generelt.
I programmet er det tilladt at tilordne variabler til alle ordadresser, dog er O undtaget.

System variabler
System variabler er variabler der skrives i programmet og indlæses i styringen. F.eks. nulpunkter, værktøjsoffset længder og værktøjsoffset radius.

Eksempler:
VTOFD[14]=8 (systemvariabel indlæser radius offset værdien 8 under adressen D14)
VTOFH[14]=23.24 (systemvariabel indlæser højde offset værdien 23.24 under adressen H14)


Global variabler
Global variabler er variabler der er aktive i hovedprogram og underprogrammer. Beskrives som VC1 til VC128. Værdierne i VC1 til VC32 forbliver aktive selv om styringen og maskinen slukkes.

Eksempel på variabelprogrammering:

$A.MIN                  
N10 G00 X.. Y.. S.. M..        
N20..   Z..              
N..                  
N..                  
N80 VC1=10 VC2=10 VC3=30       $A.SSB    
N90 CALL O1    >    O1    
N..       N10 X=VC1 Y=VC1
N..           N20 Z=VC3  
N..           N30 X=VC1-2 Y=VC2-5
N..           N..    
N..           N..    
N..            <    RTS    
N230 M30                

Lokal variabler
Lokal variabler: Er variabler der kun er aktive i det program eller underprogrammer de er skrevet i. Antallet af variablerne har ingen begrænsninger og kan angives af brugeren efter behov. Betegnelse af lokalvariabler beskrives normalt med to bogstaver og et tal.

Eksempel på betegnelse:
LX1=10
BYl=20


Eksempel på variabelprogrammering

Cirkelindløb.

Hovedprogram Underprogram
 $A. MIN         
 N1  G15  H1      
 N2  T1  M6      
 N3  G56  H1  D1  S500  F150
 N4  G00  X0  Y0  Z5  
 N6  CALL  O1  VC1=  radius  i cirklen
 N7  G00  Z300  M02    
 N8  M02        
$ICIR .SSB        
O1          
N1 VC2= VC1/2      
N2 G01 G41 G91 X=VC2 Y=VC2
N3 G03 X=-VC2 Y=VC2 I=-VC2 M03
N4 G03 X=0 Y=0 J=-VC1  
N5 G03 X=-VC2 Y=-VC2 J=-VC2  
N6 G01 G40 X=VC2 Y=-VC2  
N7 G90        
N8 RTS        

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her