Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Radiuskompensering

Hvis styresystemet ikke kan kompensere får værktøjets radius, vil der forekomme fejl på det bearbejdede emnes kontur, medmindre der udføres manuel radius kompensering. Ved programmering af styringer med automatisk radius kompensering generer styresystemet en værktøjsbane, der er parallel med den programmerede værktøjsbane.

G40 Annullering at radiuskompensering

fig-s25.gif  Programmering af G40 medfører at radius kompenseringen fjernes. Hvis en blok foruden G40 også indeholder X og eller Y koordinater (Z), fjernes kompenseringen gradvis, samtidig med at bevægelsen til X- og Y- koordinaterne udføres.
 

G41 Radiuskompensering til venstre

fig-s26-1.gif  Koden G41 aktiverer radiuskompensering med værktøjet til venstre for den programmerede bane, set i bevægelsesretningen.
 

G42 Radiuskompensering til højre

fig-s26-2.gif 

Koden G42 aktiverer radiuskompensering med værktøjet til højre for den programmerede bane, set i bevægelsesretningen.

 

Koderne G41 og G42 kan programmeres i blokke uden bevægelse, men bliver først aktive ved førstkommende blok med bevægelse i kompenserings planet. Afhængig af styringen er der forskellige bevægelser, som er mulige.

Ved den aktuelle styring skal programmøren / operatøren derfor være i besiddelse af en programmerings vejledning, der beskriver de bevægelser med radiuskompensering, som styringen kan udføre.
Afstanden mellem den programmerede og den "parallelle" værktøjsbane er radius på værktøjet. Denne værdi henter styringen i et internt værktøjskartotek, hvori værktøjs korrekturværdierne er indkodet.

Kompenseret bane:
Afstanden mellem den programmerede bane og den kompenserede bane udgør den aktuelle kompenserings værdi.

fig-s27.gif

Værktøjsmål:
De nødvendige oplysninger, som styringen skal bruge for at kunne udregne den kompenserede bane, indlæses på flere forskellige måder i styringen. Værktøjsmålene kan indlæses i værktøjskartoteket via et hulbånd. Programmøren bestemmer, hvilke værktøjsmål der skal være aktive ved at programmere D efterfulgt af det aktuelle kompenseringsnummer.

Eks.
N30 G0l G42 Y20 Dl

Under H.. indgives værktøjets længde
Under D.. indgives værktøjets radius

 

Værktøjsmål kan også indlæses i styringens værktøjskartotek ved direkte at indtaste værktøjsmålene på CNC- styringens tastatur.

Eksempel på radiuskompensering

N1 G01 G41 G90 G17 D01 X30 Y90 F110 S550 M03
N2 G91         X30 Y30      
N3 G02         X30 Y-30 I0 J-30  
N4 G01         X30        
N5 G02         X30 Y30 I30 J0  
N6 G01         X-15 Y-15      
N7           X15 Y-30      
N8           X-30        
N9           X-30 Y-30      
N10           X-45 Y30      
N11           X-15 Y30      
N12 G40 G90       X0 Y90      
N13...                    

Den anvendte fræser har en radius på 14.000 mm. Der skal derfor indgives en radius af denne størrelse i værktøjskartoteket under D01.