Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Værktøjets profilfejl

Ved NC / CNC - fræsemaskiner / bearbejdnings centre er der primært to værktøjsmål, der har interesse, længde og diameter.

Længde:
Alle kendte styringsfabrikanter leverer styringer, hvor der kan kompenseres for værktøjslængden. Herved lettes programmerings arbejdet idet programmøren udfører sin programmering således at det er værktøjs SPIDSEN, der bevæges rundt i X-, Y- og Z koordinatsystemet. Programmeringen udføres UDEN hensyn til, at værktøjerne ikke har samme længde, og udelukkende ved i programmet at programmere opkald af værktøjskompensation, senest ved første Z- bevægelse.

(G56 Hnr)
 

Diameter:
Med hensyn til værktøjsdiameter er det ofte således, at programmøren må indregne værktøjets radius ved koordinatbestemmelse. Programmøren udfører sin programmering således at det er værktøjets centrum, der bevæges ved programmering. Herved er alle bore- og gevindopgaver korrekt positionerede, ved umiddelbart at bruge koordinaterne fra emnetegningen.

Anderledes er det ved fræsning idet programmøren her er nødsaget til at beregne en bane, der er parallelt forskudt værktøjsradius fra emnets profil.
 

 

Forskudt bane, udvendig bearbejdning

 

Forskudt bane, indvendig bearbejdning


 

Automatisk radiuskompensering:
Ved nyere styringer kan styringen selv udføre disse forskydninger.