Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

M- koders anvendelse

M - kodere er hjælpefunktion, der bruges til at give ordre til CNC- maskinen om start og stop af diverse maskinfunktioner. Det kan f.eks. være ordren om, at spindlen skal dreje med eller mod uret, eller om bearbejdningen skal foregå med eller uden køling. Maskinfabrikanten kan benytte mange af M- koderne til specielle formål. Disse koder er kun brugbare til en bestemt CNC-værktøjsmaskine.

Der må kun stå en M- kode i hver blok.

Programmerings nøgle M-koder, reduceret

M-kode Funktion
M00 Programstop
M01 Valgfri stop
M02 Valgfri stop
M03 Spindel med uret
M04 Spindel modurs
M05 Spindelstop
M06 Værktøjsskift
M08 Starter kølevand
M09 Slukker kølevand
M19 Orienteret spindelstop
M53 Hop til returniveau beskrevet under G71 Z værdi
M54 Annullering af hop
M30 Program slut

 

M- koder programstop.

 

M00 program stop.
Denne kode angiver en hjælpefunktion, der stopper spindel og kølemiddel midlertidigt. Koden afslutter videre bearbejdning, efter at de øvrige ordre i blokken er udført. For at genoptage bearbejdningen skal operatøren trykke på knappen START PROGRAMFORLØB.
M00 anvendes bl.a., hvis emneopmåling er nødvendig inden hele CNC- programmet er afsluttet (prøvespån).

M01 valgfrit stop

M0l udfører samme funktion som M00 program stop. Dog vil styringen ignorere de programmerede M01 koder, medmindre kontakten OPTIONAL STOP er tændt - ON.

M- koder spindelomdrejningsretning.

 

M03 spindel med uret
Spindelomdrejnings retning med uret. Bruges sammen med adressebogstavet S omdrejningsretningen er set gennem spindel mod plan. Funktionen bruges til start af spindel MED URET og er aktiv ved starten af blokke, hvori den programmeres.

 

M04 spindel mod uret
Omdrejningsretning er set gennem spindel mod plan. Funktionen bruges til start af spindel MOD URET og er aktiv ved starten af blokke, hvori den programmeres.

M- koder spindelstop.

 

M05 stop spindel.
Funktionen stopper spindel og køle vand efter at have udført øvrige ordrer i blokken.

 

M19 orienteret spindelstop.
Ordre til stop af hovedspindel i orienteret position. Positionen angives under adresserings bogstavet S i antal grader fra spindlens nul mærke.

M- koder køling.

 

M08 køling til.
Funktionen starter tilførsel af køle/smører middel

 

M09 køling fra.
Funktionen stopper tilførsel af køle/smører middel

M- koder værktøjsskift.

 

M06 værktøjsskift.
Ordre til skift af værktøj, enten automatisk eller manuel. Hvilket værktøj, der skal skiftes til, angives under adresserings bogstavet T.

M- koder program slut.

 

M02 slut på program.
Funktionen fortæller styringen, at programmet er færdig d.v.s at bearbejdningen af emnet er tilendebragt.
M02 stopper spindel og afbryder for kølemiddel, når øvrige ordrer i blokken er fuldført.
M02 bruges til at nulstille styring og/eller maskine til bearbejdning af næste emne med samme program.

 

M30 slut på program.
Funktionen virker som M02, men kan ikke yderlig som oprindelig tiltænkt, foretage tilbagespoling af hulbånd. Tilbagespolingen skal udføres ved betjening af hulbåndslæseren.

M- koder hop.

 

M53 aktivering af G71
Linien hvori M53 skrives aktivere G71, og der sker en ilgangs bevægelse til den Z værdi der er skrevet sammen med G71

 

M54 annullering af M53
Linien hvori M54 skrives annullerer M53 og ilgangs bevægelsen vender tilbage til normal Z niveau.

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her