Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Bevægelseskoder

Koordinatværdier til bevægelseskoder opgives som udelukkende inkrementelle værdier
eller en kombination af absolutte og inkrementelle værdier. Hvilken af de to muligheder,
der skal anvendes, afhænger af styring og valg af G90 og G91 koder>

G00 Ilgangs bevægelse
Koden G00 angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt
foregår med ilgang. Det betyder, at bevægelsen sker med størst mulig tilspænding
på alle slæder. En tidligere programmeret tilspænding overses af styringen,
men slettes ikke. Koden G00 anvendes til hurtige bevægelser af slæderne hvor værktøjet
befinder sig uden for emnet ( luftspån ) koden er aktiv, til den erstattes af andre
bestemte G - koder. Bevægelsens størrelse skrives i adressekoderne X, Y, og Z.

Eksempel på en G00 bevægelse

W = emnenulpunkt

Absolut programmering                      Inkrementel programmering
N... G00 G90 X60 Y40 N...                   G00 G91 X40 Y30
Værktøjet bevæger sig fra P1 til P2    Værktøjet bevæger sig fra P1 til P2


G01 Retlinet tilspændings bevægelse
Koden G0l angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår
efter en ret (lige) linie. Bevægelsen foregår med den under adresse F programmerede tilspænding.

Koden anvendes ved rette bevægelse, hvor der skal foretages spåntagende bearbejdning.

Den er aktiv, til den erstattes af andre bestemte G - koder.

Bevægelsen størrelse skrives under adressekoderne X, Y, og Z.

Eksempel på G0l bevægelse.

 

Absolut programmering: 
N3  G90  G94  G0l  X50  Y25  F1000  (Tilspænding 1000 mm./min.) 
N4        X25  Y35     

Inkrementel programmering: 
N3  G91  G94  G01  X-25  F1000 
N4        X-25  Yl0