Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Ciekelbuer

Cirkulære bevægelser kan afhængig af styring, programmeres efter følgende principper:

a)  Definition af slutpunkt, centrum for cirkelbevægelsen og koderne G02 eller G03
b)  Definition af slutpunkt, cirklens radius, startpunktets tangentvinkel og koderne G02 eller G03
c)  Definition af startpunkt, mellemliggende punkt, slutpunkt for cirkelbevægelsen samt koderne G02 eller G03

OSP styringen anvender princip a, og det er derfor kun dette princip, der vil blive omtalt i det
følgende.

 

G02 Cirkelbue MED uret


 G02: Angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår som en cirkelbevægelse MED uret. Udtrykket med uret betyder, at den bevægelse, værktøjsspidsen udfører, foregår samme vej rundt som et urs viser.


G03 Cirkelbue MOD uret

 G03 Angiver en styremåde, hvor bevægelsen til det programmerede
punkt foregår som en cirkelbevægelse MOD uret.


Cirkelbevægelse, start og slut


Cirkelbevægelsens startpunkt er det punkt, værktøjet befinder sig i ved G02 / G03 blokkens
begyndelse ( slutpunkt for foregående bevægelse). Cirkelbevægelsens slutpunkt programmeres under adressekoderne X,Y,Z.


Cirkelbevægelse, centrum


Cirkelbevægelsens centrum programmeres under adressekoderne I, J og K
I svarer til afstanden fra startpunkt P1 til centrum af cirkelbuen målt parallelt med X- aksen.
J svarer til afstanden fra start punkt P1 til centrum af cirkelbuen målt parallelt med Y aksen.
K svarer til afstanden fra startpunkt til centrum målt parallelt med Z aksen

De omtalte afstande fra cirkelens startpunkt til centrum er inkrementelle mål,
der angives med fortegn.

 

 

Eksempel på programmering af cirkelbuer

%  

                
O100   

             
N0001 G00 X800 Z204     S200 T0101 M42


N0002   X185       M08 M03  


N0003 G01   Z200   F0.2  

    
N0004 G03 X190 Z195 K-5 I0    

  
N0005 G01   Z185     

     
N0006 G02 X200 Z180 K0 I5 

     
N0007 G00 X800 Z204     M09 M05 


N0008           M02