Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

G56 Udregning af værktøjslængde

Såfremt der ikke anvendes for indstillede værktøjer er der brug for at kompensere for værktøjets
længde. Dette gøres i programmet med den forberedende kode G56 efterfulgt af
adressebogstavet H, som passer til det aktuelle T nummer. Denne funktion letter programmerings
arbejdet på den måde at alle værktøjer teoretisk er lige lange. Ved programfremstilling
vil det være en fordel at indfører alle værktøjsdata i samme linie.

Eks.:

N50 G56 H1 D1 S500 Fl00 M03

N60 G00 Z25


Værdien for nulpunkt i Z indlægges for reference værktøj

Værktøjs længder udregnes i forhold til reference værktøj.

Værktøjs nr.
Værktøjslængde G56  
adresse værdi
Korrektør nr. Værktøjets radius
adresse værdi
T01 H1    +    00,000
D01 31,5
T02 H2    +    70,000
D02 12,5
T03 H3    -    12,000
D03 3
T04 H4    +    20,000
D04 6

 

A er symbolet for værktøjslængde
B er symbolet for værktøjsradius

 

H  = Værktøjslængde.
D  = Værktøjsradius.
T1 = Referenceværktøjs værktøjslængde = 0
T2 = Har en længde det er 70mm længere end referenceværktøjet, denne værdi indlægges
        som værktøjsdata i maskinen af operatøren.
T3 = Har en længde der er l2mm kortere end referenceværktøjet.


Vigtigt: Koden G56 skal senest benyttes i den programlinie hvor
maskinen anvender Z aksen for første gang med et nyt værktøj ( H1 - 50 )