Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Koordinatsystemet

   Et koordinatsystem er opbygget på følgende måde

Tallinie

En ret linie hvor der er afsat punkter med en bestemt inddeling.
 

 

Retning

Med en pilespids på tallinien kan linien orienteres i positiv og negativ retning.
Bevæger man sig i pilens retning får man stigende værdier.
Bevæger man sig imod pilens retning får man faldende værdier

 

 

Værdi

Tallinien kan indeholde negative tal.
Ethvert punkt på tallinien kan nu bestemmes ved punktets talværdi. 

 

Et koordinatsystem

Hvis vi har to tallinier der danner en vinkel på 90 og skære hinanden i nulpunktet har vi et koordinatsystem.
Skæringspunktet for tallinierne er koordinatsystemets nulpunkt.
 

 

1. kvadrant

Den vandrette tallinie har fået navnet X
Den lodrette tallinie har fået navnet Y.
I 1. kvadrant er alle talværdier er positive 

 

1. 2. 3. 4. kvadrant

Hvis man forlænger X og Y linierne i minusretningen så de også får minusværdier har vi foruden 1. også 2. 3. og 4. kvadrant.

1. kvadrant:
   X værdier er positive, Y værdier er    positive

2. kvadrant:
   X værdier er negative, Y værdier er    positive.

3. kvadrant:
   X værdier er negative, Y værdier er    negative.

4. kvadrant:
   X værdier er positive, Y værdier er negative.
 

 

3D koordinatsystem

Føjer man en ekstra tallinie til de to får man et koordinatsystem i 3 dimensioner.
Et 2D koordinatsystem bruges ved CNC- drejning.
Et 3D koordinatsystem bruges ved CNC- fræsning