Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Bevægelseskoder

Koordinatværdierne til bevægelseskoderne opgives som udelukkende inkrementelle værdier eller en kombination at absolutte og inkrementelle værdier.
Det er altid bevægelsens slutpunkter der angives.

Hvilken at de to muligheder, der skal anvendes, afhænger af styring og valg at de senere omtalte G90 eller G91 koder.


G00

Koden G00 angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår med ilgang. Det betyder, at bevægelsen sker med største mulig tilspænding på alle slæder.
En tidligere programmeret tilspænding overses at styringen, men slettes ikke.
Koden G00 anvendes til hurtige bevægelser at slæderne, hvor stålet befinder sig uden for emnet (i luftspån).
Bevægelsens størrelse skrives i adressekoderne X og Z.

Eksempel på en G00 bevægelse:
Absolut programmering:
N10 G00 X+50 Z0 
lnkrementel programmering:
N10 G00 X-50 Z-100

G01

Koden G0l angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår efter en ret (lige) linje.
Bevægelsen foregår med programmeret tilspænding.
Koden anvendes ved rette bevægelser, hvor der skal foretages spåntagende bearbejdning.
Den er aktiv, til den erstattes af andre bestemte G-koder.
Bevægelsens størrelse skrives under adressekoderne X og Z.

Alle X mål programmeres som diameter mål. For at anskuelig gøre dette er X-aksens værdier ganget med 2.
Eksempel på en G01 bevægelse:
Absolut programmering:
N170  G0l  F0.15
N180  X15  Z-2
N190  Z-40
N200  X30  Z-83 
 
lnkrementel programmering:
N170  G0l  Z-10  F0.15
N180  X4  Z-2
N190  Z-38
N200  X15  Z-43

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her