Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Emnenulpunkt / Maskinnulpunkt

Emnenulpunkt
Emnenulpunktet bliver angivet af operatøren i forhold til maskinnulpunkt, normalt med udgangspunkt i emnetegningen, således at omregning af koordinater er unødvendig.

Tip
Emnenulpunktet kan med fordel, sættes på højre side af emnets endeflade, (Fig. 2) så bliver koordinaterne i Z retningen, programmeret med negative fortegn.


Fig. 1 


Fig. 2 


Maskinnulpunkt


Nulpunktet for målesystemet er maskinnulpunktet. Dette punkt er fastlagt af maskinfabrikanten og kan ikke ændres.


Referencepunkt
Da maskinnulpunktet ofte ligger uden for maskinens arbejdsområde, er der for nogle maskintyper yderligere tilføjet et referencepunkt, som ligger inden for maskinens arbejdsområde. Referencepunktet har faste koordinater, og afstanden fra maskinnulpunkt til referencepunkt er derfor kendt af maskinens målesystem. Efter opstart af maskinen, opdateres målesystemet på nogle maskiner ved, at maskinens slæder køres til referencepunktet. Derefter måler styringen over det interne målesystem hver bevægelse, der bliver udført. Okumas CNC-maskiner er opdateret, når der tændes for strømmen, så derfor skal de ikke køres i referencepunkt.

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her