Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

NC programmering

Introduktion til NC programmering.

Ved fremstilling af et NC program er en overskuelig programstruktur nødvendig. Det er forholdsvis let at forstå, når man tænker på, at arbejdet med fejlsøgning er væsentlig lettere i et struktureret program end i et ustruktureret. Programstrukturen er specielt vigtig i de tilfælde hvor der tale om store programmer og hvor andre har udført programmeringen.


Opbygningen af en NC-blok.

I modsætning til konventionelle drejebænke råder moderne CNC-maskiner over en numerisk styring. Styringen omsætter i et såkaldt NC-program, de enkelte arbejdstrin, som for os er beskrevet i et forståelig sprog (koder), således at emnebearbejdningen udføres automatisk.


Blokke .

Et sådant NC-program består af flere blokke (linjer) hvor de udførende koder står. Blokkene er fortløbende nummereret og bloknummeret er angivet ved bogstavet "N" med efterfølgende cifre for bloknummer.


Ord, adresser og værdier.

En NC-blok indeholder for det meste flere ord. Et ord består af en adresse (bogstav) og en værdi eller kode(tal).

Eksempel:
N110 G01 X+60 M03
Bloknummer Ord Ord Ord
Bemærk at tallet betyder i nogle tilfælde kode G01 Lineær tilspændingsbevægelse. Og i andre tilfælde værdi X+60 ( X60 ) bevægelse til koordinaten X=60.


Modale koder og blokafhængige koder.

Modale koder er selvholdende. Det betyder at koden er aktiv over flere blokke indtil den bliver ophævet eller overskrevet.

Blokafhængige koder virker kun i den blok, de er skrevet i.

Modale koder er f.eks. koder, som omdrejningstal/skærehastighed, tilspænding, omdrejningsretning og værktøjsdata. Da disse koder er aktive over flere blokke behøver man kun at angive dem en gang.

Eksempel: N115 F0.07 S1800 M03 Her bliver tilspændingen programmeret til 0.07mm/omdr Omdrejningstallet til 1800 omdr. og omdrejningsretningen højre om.
N120 F0.07 Z-60   Værktøjet bevæger sig fra sin position i en retlinet bevægelse (G01) til positionen Z=-60.
N125 X+70     Da koden G01 er modal bevæger værktøjet sig videre vinkelret til positionen X=70
N130 Z-85     Værktøjet bevæger sig vandret til Z=-85

 

Anvendelse og opsætning af adresser.

Til de fleste NC-koder hører flere adresser sammen. Adresserne har forskellig virkemåde afhængigt af deres sammensætning. Forskellen består i, at nogle må skrives sammen, andre skal altid skrives sammen og i visse tilfælde skal kun den ene kode skrives og den anden udelades. Vi benævner de forskellige muligheder på følgende måde:

Obligatoriske
Mulige
Alternative

Forskellen mellem obligatoriske, mulige, alternative og sammenhørende koder er her, fastlagt og beskrevet på følgende måde:

Obligatorisk

Adresserne på NC-koder der altid skal skrives sammen er beskrevet enkelt og uden tilføjelser.

Eksempel: G96 S...

Sammen med koden G96 (konstant skærehastighed) skal adressen S programmeres med den ønskede værdi.


Mulige adresser

Er adresser som kan programmeres med koden, men kan udelades efter behov. beskrivelsen er disse adresser angivet i firkantede parenteser.

Eksempel: G85 N? D? [U?.] [W?.]

I NC-blok eksemplet må adresserne N, og D programmeres. Kun adresserne U og W kan udelades og som regel, bliver de betragtet som 0.


Alternative

Er adresser, hvor den ene adresse eller den anden skal programmeres. I beskrivelsen er disse adresser angivet med en skråstreg.

Eksempel: G75 L.... X.../ Z...

Enten skal adressen X eller Z programmeres.