Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Cirkelbuer

Cirkulære bevægelser kan afhængigt af styring, programmeres efter følgende principper:

a)  Definition af slutpunkt, centrum for cirkelbevægelsen og koderne G02 eller G03
b)  Definition af slutpunkt, cirklens radius, startpunktets tangentvinkel og koderne G02 eller G03
c)  Definition af startpunkt, mellemliggende punkt, slutpunkt for cirkelbevægelsen samt koderne G02 eller G03

OSP styringen anvender princip a, og det er derfor kun dette princip, der vil blive omtalt i det
følgende.

 

G02 Cirkelbue MED uret

 

G02 angiver en styringsmåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår som en cirkelbevægelse MED uret. Udtrykket "MED uret" betyder, at den bevægelse, værktøjsspidsen udfører, foregår samme vej rundt som et urs viser.

G03 Cirkelbue MOD uret

G03 Angiver en styremåde, hvor bevægelsen til det programmerede punkt foregår som en cirkelbevægelse MOD uret.

Cirkelbevægelse, start og slut

Cirkelbevægelsens startpunkt er det punkt, værktøjet befinder sig i ved G02 / G03 blokkens
begyndelse ( slutpunkt for foregående bevægelse).
Cirkelbevægelsens slutpunkt programmeres under adressekoderne X,Z.
 
Absolut slutpunkr:       N30 G02 X30 Z50
Inkrementel slutpunkt: N30 G02 X-50 Z25

 

Cirkelbevægelse, centrum

I cirklens startpunkt oprettes et nyt koordinatsystem med en I (X) akse og en K (Z) akse.

Cirkelbevægelsens centrum programmeres under adressekoderne I og K
I svarer til afstanden fra startpunkt til centrum af cirkelbuen målt parallelt med X-aksen.
K svarer til afstanden fra startpunkt til centrum målt parallelt med Z aksen

 

På tegningen ligger cirklens centrum i det nye koordinatsystems 3. kvadrant. Derfor er I og K negative (med minusfortegn).

De omtalte afstande fra cirklens startpunkt til centrum er inkrementelle mål, der angives med fortegn.

 

Eksempel på programmering af cirkelbuer

%  

                
O100   

             
N0001 G00 X800 Z204     S200 T0101 M42


N0002   X185       M08 M03  


N0003 G01   Z200   F0.2  

    
N0004 G03 X190 Z195 K-5 I0    

  
N0005 G01   Z185     

     
N0006 G02 X200 Z180 K0 I5 

     
N0007 G00 X800 Z204     M09 M05 


N0008           M02