Frylunds Fagteori

Teori i industriteknik

Næseradiuskompensering

Manuel næseradiuskompensering.
Automatisk næseradiuskompensering G40 G41 G42


Næseradiuskompensering

Som angivet i afsnittet Udmåling af værktøj/næseradius, ændres plattens skærende punkt sig under bearbejdningen. Dette har dog ingen indflydelse på den bearbejdede kontur når værktøjsbevægelsen foregår parallel med X- eller Z-aksen.


Ved drejning af en ret linje langs enten X-aksen eller Z-aksen kan de programmerede dimensioner tages direkte fra emnetegningen.

 


Ved en plandrejning skal man tage hensyn til næseradius således at man kører næseradius længere end emnets mål.


Mål- og formfejl opstår når værktøjsbevægelsen foregår i begge akser samtidigt, F.eks. ved rundinger og konus. Programmøren går her ud fra at drejestålet er spidst og skærer med den " tænkte " spids. Herved opstår en profilfejl ved drejning af konusser og cirkelbuer. Profilfejlen bliver større jo større næseradius drejestålet har. For nøjagtighedens skyld bliver man nødt til at kompensere for næseradius ved drejning af konusser og cirkelbuer.

 

 

 

 

    

Værktøjsbaner uden radiuskompensering.

 

Formler, formelsamling og teknisk viden, se her